skip to Main Content

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Cliënten Zorgcentrum St. Franciscus 1-1-2018

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

De 10 geboden

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Aanpak kwaliteitsbevordering

Opleidingsprogramma 2018

Personeelsbezetting Zorgcentrum St. Franciscus

Personeelsformatie Zorgcentrum St. Franciscus 1-1-2018

Verklaring lerend netwerk

Toelichting besteding extra middelen

Afspraken over aanwezigheid en beschikbaarheid van de diverse disciplines

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Ontvangen klachten

Klachtenregeling voor clienten van Stichting Verzorging St. Franciscus

Meeloopschema Raad van Bestuur

Back To Top
X