skip to Main Content

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Cliënten Zorgcentrum St. Franciscus 1-1-2018

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

De 10 geboden

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

BOPZ jaarverslag van 2016 Stichting Verzorging St. Franciscus

% cliënten bij wie afgelopen kwartaal een VBM is toegepast + eventuele toelichting redenen

% cliënten bij wie afgelopen kwartaal medicatiereview plaats heeft gevonden

Aantal ongeplande opnamen afgelopen kwartaal

Aantal opnames afgelopen kwartaal o.b.v. vallen-heupfractuur, luchtweg-urineweg-infectie, delier, cva, onbegrepen gedrag

Het Levensverhaal

Klachtenregeling voor clienten van Stichting Verzorging St. Franciscus

Kwaliteitsplan Sint Franciscus

Mantelzorgbeleid

Notulen overleg MIC-commissie 29-08-2017

Notulen overleg MIC-commissie 30-11-2017

Ontvangen klachten

Periodieke rapportage BOPZ-commissie over antibioticagebruik, incl. verloop en korte reflectie

Periodieke rapportage BOPZ-commissie over antipsychoticagebruik, incl. verloop en korte reflectie

Periodieke rapportage BOPZ-commissie over inzet VBM’s en korte reflectie hierop

PvA Aankleding, beleving, reminicentie en bewegen

PvA Eigen regie

PvA Hoe omgaan met laatste levensfase, incl. uitgeleide en palliatieve zorg

PvA Keuken

Resultaten van de steekproef 24-uurs zorgplan

Resultaten van de steekproef 6-maandelijkse update risicosignalering

Samenwerkingsovereenkomst St. Franciscus en CountourdeTwern VPTZ

Inhoud van de training voor alle zorgmedewerkers in 2017 en 2018

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Aanpak kwaliteitsbevordering

Opleidingsprogramma 2018

Personeelsbezetting Zorgcentrum St. Franciscus

Personeelsformatie Zorgcentrum St. Franciscus 1-1-2018

Verklaring lerend netwerk

Toelichting besteding extra middelen

Afspraken over aanwezigheid en beschikbaarheid van de diverse disciplines

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Ontvangen klachten

Klachtenregeling voor clienten van Stichting Verzorging St. Franciscus

Meeloopschema Raad van Bestuur

Notulen overleg BOPZ-commissie

Back To Top
X