Skip to content

Samen zorgen we voor zorg.

Dat betekent dat we ook open staan voor klachten. Is een cliënt niet tevreden, dan wordt er serieus naar hem of haar geluisterd. Komen de betrokken partijen er samen niet uit, dan kan de klachtencommissie zich over de klacht buigen. Ook heeft Sint Franciscus een vertrouwenspersoon aangesteld, waarbij cliënten terecht kunnen. Zo lossen we problemen zo snel mogelijk en in goed overleg op. En belangrijker nog: wij proberen altijd van U te leren.

Zorgcentrum Sint Franciscus is aangesloten bij de Regionale klachtencommissie zorginstellingen Breda e.o..

Back To Top