Skip to content

Personeelsvereniging Team Plezier & Vertier.
Als medewerker van St. Franciscus kun je, tegen een kleine maandelijkse vergoeding lid worden van de personeelsvereniging. Het Team Plezier & Vertier organiseert regelmatig activiteiten binnens- en buitenshuis. In het voorjaar wordt altijd de jaarvergadering gehouden. Tevens verzorgt de personeelsvereniging diverse attenties bij bijvoorbeeld jubileum, geboorte, huwelijksfeest, afscheid en ziekte van de werknemer.
Het doel van de personeelsvereniging is om op een ontspannen manier elkaar op andere momenten dan tijdens het werk te ontmoeten, waardoor de saamhorigheid behouden dan wel verstevigd wordt.

De Ondernemingsraad bestaat uit 8 leden, die gekozen zijn door de medewerkers van de organisatie. Getracht is om uit iedere discipline een afgevaardigde in de OR te hebben, zodat we op een goede manier de belangen van onze achterban kunnen behartigen. Momenteel verkeert de Ondernemingsraad in de gelukkige omstandigheid dat dit nagenoeg gelukt is.

Om aan voldoende kennis te komen gaat de Ondernemingsraad 2 keer per jaar op cursus, waarbij gekozen wordt voor een cursus op maat. Dit houdt in dat we specifieke onderwerpen behandelen die opgaan voor onze eigen organisatie. Er zijn dan ook geen andere deelnemers dan onze eigen Ondernemingsraad. Door voldoende kennis zijn wij een goede gesprekspartner voor de bestuurder. Samen staan wij borg voor een organisatie waarin het goed wonen en werken is.

De Ondernemingsraad vergadert diverse maandagen per jaar volgens een vergaderplanner en maandelijks heeft de OR een overlegvergadering met de bestuurder, waarin alle advies- en instemmingsaanvragen besproken worden. Daarnaast komen er nog tal van andere onderwerpen aan bod. 1 keer per jaar heeft de OR een vergadering met de Raad van Toezicht en daarnaast ook nog een jaarlijks overleg met de Cliëntenraad.

Alle medewerkers zijn vrij om binnen te lopen tijdens onze vergaderingen. Of men kan gebruik maken van het postvak van de OR of de mail.

Back To Top