Skip to content

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Sinds 2017 dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds 2017 dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar continue kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg. De nadruk ligt daarbij op samen leren en verbeteren, vandaar dat wij ook met trots ons uitgebreide lerend netwerk hier presenteren.

Centraal staat dat elk mens is individueel kwaliteit ervaart. Persoonsgerichte zorg is dus niet alleen goede lichamelijke zorg, maar ook bijvoorbeeld een zinvolle dag en wooncomfort. Compassie, uniek zijn en autonomie zijn daarbij het uitgangspunt.

Om dit te kunnen bieden zijn er diverse randvoorwaarde die gelden, zoals onder andere de personeelssamenstelling. Dit kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Zie ons e-magazine “kwaliteitsplan” om te zien hoe wij invulling geven aan het kwaliteitskader. Onder het kopje verantwoording presenteren wij tevens alle documenten die in dit opzicht van belang zijn. Download het complete kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Download het complete kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Lerend netwerk

Zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT-sector) werken al vele jaren actief samen aan het continu leren en verder verbeteren van de zorg- en dienstverlening aan haar cliënten. Binnen en tussen organisaties wordt op velerlei wijzen kennis uitgewisseld, onderling geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking en intervisie. Op deze wijze werken we ‘met elkaar’ aan persoonsgerichte, verantwoorde zorg.

Op 1 juli 2017 hebben zes Midden-Brabantse zorgaanbieders de handen ineengeslagen om samen verder te werken aan liefdevolle zorg en kwaliteit van leven voor ouderen. Het gaat om Sint Franciscus, Het Laar, Maria-Oord, Maasduinen, ’t Heem en Amaliazorg. Zij vormen samen een lerend netwerk met lokale verbondenheid. Het netwerk is ontstaan vanuit reeds bestaande overleg- en samenwerkingsverbanden en de gedeelde ambitie om elke dag verder te werken aan wonen, welzijn en zorg die waarde toevoegt aan het leven van ouderen.

De samenwerking richt zich onder andere op een actieve onderlinge uitwisseling van informatie en van medewerkers. Het centrale uitgangspunt is en blijft het bieden van warme en professionele zorg geleverd door betrokken, deskundige en gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers.

Back To Top