skip to Main Content

St. Franciscus wil graag open zijn over de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Met de informatie en cijfers in dit kwaliteitsverslag willen wij hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

St. Franciscus maakt graag voor u inzichtelijk hoeveel cliënten wij hebben, hoe deze aantallen zich van jaar op jaar ontwikkelen en tevens hoe deze cliënten ons waarderen.

Liefdevolle zorg kan alleen geleverd worden door medewerkers met liefde voor het vak. Voldoende en juist geschoold personeel is daarom prioriteit voor St .Franciscus.

Back To Top
X