Skip to content

Wat is de betekenis van innovatie in de zorg?

Innovatie is het ontdekken en toepassen van technologie om iets sneller, handiger, goedkoper of beter te maken. Innovatie hoeft niet altijd een nieuwe technologie te zijn. Zo kan je een proces in de zorg ook beter maken door bestaande technologie toe te passen of juist door verschillende dingen te combineren.
Vaak als het over innovatie in de zorg gaat, worden voorbeelden zoals big data en robots gebruikt. Die zijn het meest aansprekend en springen in het oog. Innovatie gaat ook over de manier waarop instellingen veranderen, wat het betekent voor de professionals in de zorg en hoe het de zorg voor kan verbeteren.

Waarom is innovatie in de zorg nodig?

In grote lijnen zijn er een aantal ontwikkelingen die maken dat vernieuwing in de gezondheidszorg nodig is:

  1. Groeiend tekort aan personeel.
  2. Assertieve en beter geïnformeerde patiënten.
  3. Toenemende levensverwachting.
  4. Tekort aan financiële middelen.
  5. Technologische ontwikkelingen.
  6. Betere gezondheidszorg.

Deze ontwikkelingen hangen met elkaar samen. Zo zorgt de toenemende levensverwachting ervoor dat meer mensen langer gezondheidszorg nodig hebben. Om voor al deze mensen goede zorg te verlenen (en voor een langere tijd aangezien ze gemiddeld gezien ouder worden) is meer personeel nodig. Omdat mensen langer zorg nodig hebben, zorgt dit ook voor een verhoging van de zorgkosten.
Verder zijn patiënten steeds beter geïnformeerd door informatie op internet en sociale media. Tegelijkertijd zijn patiënten in hun rol als gebruikers van nieuwe technologie zoals Amazon, bol.com, Coolblue, Facebook en Apple een hele andere ervaring gewend. Zij verwachten dezelfde snelheid, hetzelfde gemak en comfort van steeds meer diensten en instellingen in hun leven, waaronder de gezondheidszorg. De laatste reden is wellicht een open deur, maar innovatie kan de zorg beter maken. Zo neemt de levensverwachting in de afgelopen decennia sterk toe door verbeteringen en vernieuwingen in de gezondheidszorg. Neem de tijd dat een patiënt gemiddeld doorbrengt in een ziekenhuis. Tien jaar geleden was dat 15 dagen, tegenwoordig is dat 3 dagen.

Voor St. Franciscus denken we voor nu aan robotica, slimme camera’s, een dementiebril , maaltijdondersteuning en slim incontinentiemateriaal. Onze studenten krijgen op school vaak ook opdrachten die met innovatie te maken hebben. Dus mogelijkheden te over om te kijken waar we nog kunnen en willen innoveren. Op onze website staat meer informatie over de lopende innovatieprojecten binnen St. Franciscus.

Back To Top