skip to Main Content

St. Franciscus behoort tot de selecte groep van kleine lokale zorgaanbieders!

We hebben ons eigen verhaal.

St. Franciscus wil kwalitatief goede brede ouderenzorg leveren op de plaats waar het op dat moment het meest nodig is en St. Franciscus wil cliënten ook zo goed mogelijk begeleiden als deze plaats wijzigt. St. Franciscus begeleidt dus de zorg van huis uit naar een veiligere of beter toegeruste omgeving indien nodig. De mogelijkheden tot eigen regie en de zorgbehoefte van de cliënt op een willekeurig moment zijn hierbij het uitgangspunt. Om hier zo goed mogelijk zicht op te hebben, doet St. Franciscus dit op basis van goede informatie over de situatie van een cliënt.

Persoonsgericht

Vertrouwd

Met elkaar

Organogram

Back To Top
X