Skip to content

Heeft u van het CiZ een indicatie ‘Verblijf’ voor verzorgings- of verpleeghuiszorg en komt u wonen in ons verpleeghuis (KSW of IDW) dan betaalt u vanuit de Wet langdurige zorg een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk dan op www.hetcak.nl of bel naar 0800 – 0087.

Het verzorgen van uw persoonlijke was komt voor uw eigen rekening. Zorgcentrum St. Franciscus biedt u aan uw persoonlijke was in haar eigen wasserij te verzorgen. De kosten hiervan bedragen voor bewoners van het verpleeghuis (IDW en KSW) € 82,80 per maand. Wilt u alleen ondergoed en nachtkleding laten wassen dan zijn de kosten hiervoor € 47,40 en voor alleen ondergoed € 25,30 per maand.

Met een indicatie Volledig Pakket Thuis (VPT) kan alle zorg, die in het verzorgingshuis wordt verleend, bij u thuis geboden worden. Deze zorgverlening is mogelijk als u in een aanleunappartement op het terrein van Zorgcentrum St. Franciscus woont. De zorg wordt verleend op basis van de CiZ-indicatie WLZ zorg.

Onze verzorgenden komen dan bij u thuis. Zij bieden u alle zorg en ondersteuning waarvoor u een indicatie heeft gekregen, inclusief huishoudelijke hulp, maaltijden en koffie en thee. Ook kunt u deelnemen aan de activiteiten die in Zorgcentrum St. Franciscus georganiseerd worden.

Voor een Volledig Pakket Thuis betaalt u een lagere eigen bijdrage. U betaalt daarnaast gewoon de kosten van uw appartement. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk dan op www.hetcak.nl of bel naar 0800 – 0087.

Het verzorgen van uw persoonlijke was komt voor uw eigen rekening. Zorgcentrum St. Franciscus biedt u aan uw persoonlijke was in haar eigen wasserij te verzorgen, zie elders op onze website.

Woont u nog thuis en heeft u ondersteuning nodig bij uw algemene dagelijkse verzorging? Dan kunt u een beroep doen op onze verzorgenden en verpleegkundigen. De verzorgende die bij u thuis komt, biedt hulp bij onder meer: eten en drinken, wassen, aankleden, naar het toilet gaan, douchen, aantrekken van steunkousen en innemen van medicijnen. Ook voor het bieden van zorgverlening als: begeleiding bij medicijngebruik, wondverzorging en voorkomen van doorliggen en zwachtelen, kunt u bij ons terecht. Heeft u van het CiZ een indicatie dan kan Zorgcentrum St. Franciscus persoonlijke verzorging en verpleging bieden in de vorm van overbruggingszorg of Modulair Pakket Thuis. U betaalt dan vanuit de Wet langdurige zorg een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk dan op www.hetcak.nl of bel naar 0800 – 0087.

Heeft u geen CiZ-indicatie dan wordt door onze wijkverpleegkundige, na een gesprek met u, een indicatie opgesteld. Deze indicatie geeft u recht op wijkverpleging. Voor wijkverpleging hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voor deze zorgverlening bent u verzekerd bij uw ziektekostenverzekering.

Wilt u informatie inwinnen over onze wijkverpleging of wilt u zich aanmelden voor wijkverpleging, dan kan dat bij onze wijkverpleegkundige. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0618290214.

Woont u thuis en mist u een vaste structuur of heeft u geheugenproblemen? Dan kunt u terecht bij onze dagverzorging. De dagverzorging biedt ondersteuning aan thuiswonende ouderen door middel van een dagprogramma. Om deel te kunnen nemen aan de dagverzorging dient u te beschikken over een CiZ- of Wmo-indicatie. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk dan op www.hetcak.nl of bel naar 0800 – 0087.

Zorgcentrum St. Franciscus beschikt over een eigen wasserij. Hier kunt u uw persoonlijke was laten verzorgen. Als u in een aanleunappartement op het terrein van Zorgcentrum St. Franciscus woont, kunt u ook van deze service gebruikmaken.

Klik op onderstaande link om de kosten voor het verzorgen van de was te zien:

Tarieven diensten 2023

Wij vinden het belangrijk dat u precies weet waar u recht op heeft als u op basis van een Wlz-indcatie in een zorginstelling zoals St. Franciscus verblijft. Het Zorginstituut Nederland bepaalt namens de overheid welke rechten aan een Wlz-indicatie ontleend kunnen worden. Vroeger was hier een folder voor beschikbaar, maar Het Zorginstituut Nederland brengt geen folders meer uit over de zorg in een Wlz-instelling. Alle informatie staat tegenwoordig op internet en hier kunt vinden op welke zorg u als cliënt aanspraak kan maken. Alle informatie over de zorg in een Wlz-instelling kunt u vinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland. Deze link brengt u daar: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/w/wlz-kompas

Back To Top