skip to Main Content

Heeft u van het CiZ een indicatie ‘Verblijf’ voor verzorgings- of verpleeghuiszorg en komt u wonen in ons verzorgings- of verpleeghuis dan betaalt u vanuit de Wet langdurige zorg een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk dan op www.hetcak.nl of bel naar 0800 – 0087.

Voor extra versnaperingen en activiteiten, die in het verpleeghuis georganiseerd worden, wordt een eigen bijdrage van € 7,75 per maand bij u in rekening gebracht.

Het verzorgen van uw persoonlijke was komt voor uw eigen rekening. Zorgcentrum St. Franciscus biedt u aan uw persoonlijke was in haar eigen wasserij te verzorgen. De kosten hiervan bedragen voor bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis € 65,50 per maand. Wilt u alleen ondergoed en nachtkleding laten wassen dan zijn de kosten hiervoor € 37,50 en voor alleen ondergoed € 20,00 per maand.

Met een indicatie Volledig Pakket Thuis (VPT) kan alle zorg, die in het verzorgingshuis wordt verleend, bij u thuis geboden worden. Deze zorgverlening is mogelijk als u in een aanleunappartement op het terrein van Zorgcentrum St. Franciscus woont. De zorg wordt verleend op basis van de CiZ-indicatie WLZ zorg.

Onze verzorgenden komen dan bij u thuis. Zij bieden u alle zorg en ondersteuning waarvoor u een indicatie heeft gekregen, inclusief huishoudelijke hulp, maaltijden en koffie en thee. Ook kunt u deelnemen aan de activiteiten die in Zorgcentrum St. Franciscus georganiseerd worden.

Voor een Volledig Pakket Thuis betaalt u een lagere eigen bijdrage. U betaalt daarnaast gewoon de kosten van uw appartement. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk dan op www.hetcak.nl of bel naar 0800 – 0087.

Het verzorgen van uw persoonlijke was komt voor uw eigen rekening. Zorgcentrum St. Franciscus biedt u aan uw persoonlijke was in haar eigen wasserij te verzorgen. De kosten hiervan bedragen voor cliënten met een Volledig Pakket Thuis € 65,50 per maand.

U kunt ook tijdelijk in het zorgpension van Zorgcentrum St. Franciscus verblijven, bijvoorbeeld voor herstel na een ongeval of operatie, of tijdens de vakantie van uw mantelzorgers. U ontvangt dan dezelfde zorg als onze verzorgingshuisbewoners. Heeft u van het CiZ een indicatie ‘Verblijf’ voor verzorgings- of verpleeghuiszorg dan betaalt u vanuit de Wet langdurige zorg een lagere eigen bijdrage. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk dan op www.hetcak.nl of bel naar 0800 – 0087.

Als u geen CiZ-indicatie heeft, kunt u voor eigen rekening gebruik maken van het zorgpension. De kosten bedragen € 43,00 per dag (voor een echtpaar € 64,50 per dag). Hierbij is het verblijf, uw maaltijden, koffie en thee, deelname aan activiteiten en schoonmaak van het appartement (1x per week) inbegrepen. Afhankelijk van uw zorgverzekering is het soms mogelijk deze kosten te declareren. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Om te kijken hoeveel zorg en wat voor zorg u nodig heeft tijdens uw verblijf in ons zorgpension, wordt door onze wijkverpleegkundige, na een gesprek met u, een indicatie opgesteld. Deze indicatie geeft u recht op persoonlijke verzorging en verpleging gedurende uw verblijf in ons zorgpension. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Voor deze zorgverlening bent u verzekerd bij uw ziektekostenverzekering.

Voor meer informatie over ons zorgpension kunt u contact opnemen met onze wijkverpleegkundige. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0618290214.

Woont u nog thuis en heeft u ondersteuning nodig bij uw algemene dagelijkse verzorging? Dan kunt u een beroep doen op onze verzorgenden en verpleegkundigen. De verzorgende die bij u thuis komt, biedt hulp bij onder meer: eten en drinken, wassen, aankleden, naar het toilet gaan, douchen, aantrekken van steunkousen en innemen van medicijnen. Ook voor het bieden van zorgverlening als: begeleiding bij medicijngebruik, wondverzorging en voorkomen van doorliggen en zwachtelen, kunt u bij ons terecht. Heeft u van het CiZ een indicatie dan kan Zorgcentrum St. Franciscus persoonlijke verzorging en verpleging bieden in de vorm van overbruggingszorg of Modulair Pakket Thuis. U betaalt dan vanuit de Wet langdurige zorg een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk dan op www.hetcak.nl of bel naar 0800 – 0087.

Heeft u geen CiZ-indicatie dan wordt door onze wijkverpleegkundige, na een gesprek met u, een indicatie opgesteld. Deze indicatie geeft u recht op wijkverpleging. Voor wijkverpleging hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voor deze zorgverlening bent u verzekerd bij uw ziektekostenverzekering.

Wilt u informatie inwinnen over onze wijkverpleging of wilt u zich aanmelden voor wijkverpleging, dan kan dat bij onze wijkverpleegkundige. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0618290214.

Woont u thuis en mist u een vaste structuur of heeft u geheugenproblemen? Dan kunt u terecht bij onze dagverzorging. De dagverzorging biedt ondersteuning aan thuiswonende ouderen door middel van een dagprogramma. Om deel te kunnen nemen aan de dagverzorging dient u te beschikken over een CiZ- of Wmo-indicatie. De eigen bijdrage die u betaalt hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk dan op www.hetcak.nl of bel naar 0800 – 0087.

Zorgcentrum St. Franciscus beschikt over een eigen wasserij. Hier kunt u uw persoonlijke was laten verzorgen. Als u in een aanleunappartement op het terrein van Zorgcentrum St. Franciscus woont, kunt u ook van deze service gebruikmaken.

Klik op onderstaande link om de kosten voor het verzorgen van de was te zien:

Tarieven diensten per 1 januari 2019

Wij vinden het belangrijk dat u precies weet waar u recht op heeft als u op basis van een Wlz-inidcatie in een zorginstelling zoals St. Franciscus verblijft. Het Zorginstituut Nederland bepaalt namens de overheid welke rechten aan een Wlz-indicatie ontleend kunnen worden. Vroeger was hier een folder voor beschikbaar, maar Het Zorginstituut Nederland brengt geen folders meer uit over de zorg in een Wlz-instelling. Alle informatie staat tegenwoordig op internet en hier kunt vinden op welke zorg u als cliënt aanspraak kan maken. Alle informatie over de zorg in een Wlz-instelling kunt u vinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland. Deze link brengt u daar: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/w/wlz-kompas

 

Back To Top
X