Skip to content

Verpleeghuis individueel wonen

Bewoners met een WLZ-zorgindicatie krijgen van ons ‘zorg op maat’ waardoor u zoveel mogelijk zelfstandig kunt functioneren. Daarover maken we samen met u en uw familie afspraken die we vastleggen in een zorgleefplan.

Zelfregie en zelfredzaamheid hebben hierbij een hoge prioriteit. Daarnaast streven wij ernaar dat u uw leven zo veel mogelijk leidt zoals u gewend bent, met ondersteuning van uw mantelzorger. De verpleegkundigen, verzorgenden en andere medewerkers  van St. Franciscus vinden het belangrijk u zo goed mogelijk te begeleiden, ze kennen u niet alleen bij naam, maar ook uw achtergrond, behoeften en wensen. Samen met enthousiaste vrijwilligers zorgen zij ervoor dat u zich zoveel mogelijk thuis voelt, dat verhoogt de kwaliteit van leven en geeft levensvreugde. De inzet van vrijwilligers maakt het mogelijk dat we u veel kunnen bieden o.a. met busuitstapjes, bingo en wandelen.

In de “vertoeverij”, onze ontmoetingsruimte, kunt u andere bewoners en bezoekers ontmoeten. Ook zullen hier activiteiten georganiseerd worden. In de winkel kunt u terecht voor de dagelijkse boodschappen en een bloemetje.

Back To Top