skip to Main Content

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Boekje Ons plan St. Franciscus

Cliëntgegevens Zorgcentrum St. Franciscus 1-8-2020

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

 

% cliënten bij wie afgelopen kwartaal in 2018 en 2019 een VBM is toegepast + eventuele toelichting redenen

% cliënten bij wie afgelopen kwartaal onvrijwillige zorg is toegepast + eventuele toelichting redenen

% cliënten bij wie afgelopen half jaar medicatiereview plaats heeft gevonden

Aantal ongeplande opnamen afgelopen kwartaal

Aantal clienten dat gevolgen heeft overgehouden aan valpartij (zonder opname)

Beleid Zorgleefplan en zorgpad stervensfase

Coaching clientgericht werken PvA 2019-2020

implementatieplan Wet zorg en Dwang 2019

Innovatie in de zorg

Jaarplan BOPZ-commissie 2019

Jaarverslag BOPZ 2019

klachtenregeling clienten St. Franciscus

Levensverhaal

Mantelzorgbeleid

MIC en MOM 2015 tot en met 2020

Ontvangen klachten

Periodieke rapportage over antibioticagebruik incl. verloop en korte reflectie

Periodieke rapportage over antipsychoticagebruik incl. verloop en korte reflectie

Plan van aanpak beleving, reminicentie en bewegen

PvA Eigen regie 2020

Plan van Aanpak St Franciscus facilitair

PvA Hoe omgaan met laatste levensfase, incl. uitgeleide en palliatieve zorg

Resultaten van de steekproef 24-uurs zorgplan

Resultaten van de steekproef 6-maandelijkse update risicosignalering

Samenwerkingsovereenkomst St. Franciscus en CountourdeTwern VPTZ

Zinvolle tijdbesteding PvA 2020

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

 

Klachtenregeling voor clienten van Stichting Verzorging St. Franciscus

Meeloopschema Raad van Bestuur

Ontvangen klachten

Back To Top
X