Skip to content

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Boekje Ons plan St. Franciscus

Cliënten Zorgcentrum St. Franciscus 1-1-2023

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Belangrijkste bevindingen MTO 2020

MTO 2020

Cyclus interne audits

De begrotings- en jaarplancyclus

Het meest recente verslag van de visitatie (vijfjaarlijks per 1 juli 2022)

Keurmerk Prezo Care

Kwaliteitsbeleid

Managementreview januari 2022

mic beleid

PREM 2022, factsheet

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

 

MIC en MIM 2018 tot en met 2023

Ontvangen klachten

Periodieke rapportage over antibioticagebruik incl. verloop en korte reflectie

Periodieke rapportage over antipsychoticagebruik incl verloop en korte reflectie

Resultaten van de steekproef 24-uurs zorgplan

WZD Analyse St. Franciscus over 2021

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

 

Personeelsformatie Zorgcentrum St. Franciscus 2022 en 2023

Personeelsformatie 2023

Kwaliteitsgegevens Verpleeghuiszorg-personeelssamenstelling verslagjaar 2021

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Beschrijving admin. proces en procuratieregeling

bestuursreglement

Periodieke rapportages keuring materialen

Back To Top