skip to Main Content

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Cliëntgegevens Zorgcentrum St. Franciscus 1-10-2018

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

De 10 geboden

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

Aanpak kwaliteitsbevordering

Afspraken over aanwezigheid en beschikbaarheid van de diverse disciplines

Coaching clientgericht werken PvA 2018-2019

Opleidingsprogramma 2018

Personeelsbezetting Zorgcentrum St. Franciscus 2018

Personeelsformatie Zorgcentrum St. Franciscus 1-9-2018

Toelichting besteding extra middelen

Verklaring lerend netwerk

Het kwaliteitskader zorg schrijft voor dat op diverse punten verantwoording wordt afgelegd. Alle documenten die dienen ter informatie en/of om verantwoording af te leggen met betrekking tot het kwaliteitskader treft u hier aan.

 

Klachtenregeling voor clienten van Stichting Verzorging St. Franciscus

Meeloopschema Raad van Bestuur

Ontvangen klachten

Back To Top
X