Skip to content

Zorgcentrum St. Franciscus

Groot in gemoedelijkheid en gastvrijheid

Zorgcentrum St. Franciscus biedt optimale zorg en gevarieerde dienstverlening aan zoals een zinvolle dagbesteding, in een open, gemoedelijke en gastvrije sfeer. Wij werken persoonsgericht vanuit een respectvolle en vakkundige houding en een warme betrokkenheid.

We zijn er zowel voor cliënten die complexe zorg nodig hebben en niet meer zelfstandig kunnen wonen als voor cliënten die geheel of gedeeltelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Met ons aanbod kunnen cliënten zo zelfstandig, autonoom en normaal als mogelijk hun leven leiden. Om ons zorgaanbod en onze dienstverlening te laten aansluiten op de vraag van de cliënt, werken we samen met andere partners op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Onze medewerkers zijn professionals en leveren kwalitatief hoogstaande zorgverlening, ieder op zijn/haar eigen werkgebied. Zij houden rekening met de behoeften en wensen van onze cliënten. Het denken en handelen van onze medewerkers is cliëntgericht.

stock bewoner

Onze zorgvisie gaat uit van de onafhankelijkheid en vrije keuze van de (ouder wordende) mens. We streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Iedere cliënt beleeft deze kwaliteit op eigen wijze en geeft daar zélf vorm en betekenis aan. Werken vanuit de mensgerichte visie van Zorgcentrum St. Franciscus betekent dat:

  • Wij met respect omgaan met iedere cliënt;
  • Wij het welbevinden van onze cliënten voorop zetten;
  • De zorg en diensten die we leveren passen bij de vragen en behoeften van onze cliënten;
  • In de relatie tussen cliënt en medewerker en in de relatie tussen medewerkers onderling respect, openheid, betrouwbaarheid en gelijkwaardigheid centraal staan;
  • We zorgen dat cliënten hun vertrouwde leven zoveel als mogelijk kunnen voortzetten;
  • We steeds in ontwikkeling blijven, zowel wat betreft onze dienstverlening naar cliënten als wat betreft onze organisatie en haar medewerkers.
Back To Top