Skip to content

Kies Beter
Op deze site kunt U een vergelijking maken tussen verpleeg- en verzorgingshuizen in heel Nederland op basis van geboden zorg, huisvesting en dienstverlening. Ook Zorgcentrum St. Franciscus is hierop terug te vinden.

Logo Rijksoverheid

Brabant Zorg
Op deze site krijgt U informatie over opleidingen in de gezondheidszorg, vacatures, en over alle zorginstellingen in Noord-Brabant.

Logo BrabantZorg

Gilzerijen
De internetpagina van de gemeente Gilze en Rijen.

Logo Gilze en Rijen

Rijksoverheid
De internetpagina van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Logo Rijksoverheid

VGZ-Zorgkantoren
Deze internetpagina informeert U over het zorgkantoor. Ook vindt U hier informatie over de AWBZ, Persoonsgebonden Budget en indicatiestelling.

Logo VGZ Zorgkantoren

Leystromen
Woonstichting Leystromen exploiteert 78 aanleunwoningen/zorgwoningen gelegen naast Zorgcentrum Sint Franciscus. Deze site geeft U informatie over het huren van een zorgwoning in de gemeente Gilze en Rijen. Zorgcentrum Sint Franciscus staat dagelijks garant voor een goede zorg- en dienstverlening voor de huurders van de aanleunwoningen/zorgwoningen. Tegenover en naast het zorgcentrum zijn eveneens seniorenwoningen gelegen en eigendom van Woonstichting Leystromen, de complexen ‘Gerdinahof’ en ‘Draaiboom’. Ook bij de huurders van deze woningen komen dagelijks medewerkers van Sint Franciscus langs voor de dagelijkse verzorging en huishouding. Bezoek deze site, ook als U andere informatie over Woonstichting Leystromen wenst.

Logo Leystromen

Actiz
Landelijke belangenorganisatie van instellingen voor verpleging en verzorging.

Logo Actiz

Per saldo
Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. De organisatie geeft informatie en advies aan mensen die zelf hun zorg, hulp en begeleiding willen organiseren.

Mezzo
Mezzo komt op voor de belangen van mantelzorgers, organisaties die mantelzorgers ondersteunen en lokale en regionale organisaties die vrijwilligers in de zorg inzetten. Mezzo geeft steun, informatie en advies.

Zorgbelang-Nederland
In Nederland zijn 20 Zorgbelangorganisaties, die elk in hun eigen regio actief zijn. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio, geven informatie en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zorgbelang Nederland (voorheen LOREP) is de brancheorganisatie van de regionale Zorgbelangorganisaties.

Patiëntenfederatie Nederland
In Nederland zijn 20 Zorgbelangorganisaties, die elk in hun eigen regio actief zijn. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio, geven informatie en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zorgbelang Nederland (voorheen LOREP) is de brancheorganisatie van de regionale Zorgbelangorganisaties.

Back To Top