Skip to content

Compliment Franciscus Thuis

Onlangs is er een bericht van CZ gekomen over de zorginkoop voor 2019. CZ is als zorgverzekeraar voor een heel groot deel bepalend voor de (hoeveelheid) extramurale zorg die wij leveren. En voor 2019 heeft CZ ervoor gekozen de zorginkoop te baseren op de score in hun “Waardemodel Wijkverpleging 2019”. De conclusie is dat CZ voor ons als zorgaanbieder het omzetplafond op € 250.000 wil zetten en enkel hierop wil sturen, omdat ze ervan overtuigd is dat wij kwalitatief goede zorg leveren en dat de zorg ook doelmatig wordt geleverd.

CZ komt tot dit beeld op basis van de criteria uit hun waardemodel en dat houdt in dat wij als zorgaanbieder een uitkomst A of B in het waardemodel 2019 moeten scoren => wij scoren een A. En dit is opgebouwd uit twee onderdelen, te weten:

– de zorgaanbieder scoort goed op het kwaliteitsdeel van het waardemodel 2019 => wij scoren 7,5 punten van de 10.

– de zorgaanbieder scoort minimaal 2,5 punt op het kostendeel van het waardemodel 2019 => wij scoren 10 punten van de 10.

Wij halen dus 17,5 punten van de 20.

Kortom: we scoren ruim binnen de normen van CZ en het valt dus in het bijzonder op dat wij de zorg erg doelmatig leveren. Een groot compliment is dus op zijn plaats voor onze medewerkers!

Back To Top