Skip to content

Cliëntgericht werken

CLIËNTGERICHT WERKEN

‘Het is goed hier’: cliëntgericht werken binnen St. Franciscus

Binnen St. Franciscus werken we cliëntgericht en met oog voor de wens van de klant. Om ons hierin te kunnen blijven (door)ontwikkelen zijn in april jl. de voorbereidingen van het project ‘Het is goed hier’ van start gegaan. In september zal voor alle medewerkers en vrijwilligers een aftrap- of informatiebijeenkomst worden gehouden. In de periode oktober 2018 t/m april 2019 zal vervolgens voor alle medewerkers een aantal trainingsbijeenkomsten onder leiding van een externe coach/trainer worden georganiseerd. In mei en juni 2019 werken we naar een afronding van het project toe. De interne coaches van St. Franciscus blijven hun collega’s vervolgens coachen op het verlenen van cliëntgerichte zorg. Gedurende het gehele proces hebben onze cliënten en hun naasten de gelegenheid om hun ervaringen te delen en feedback te geven. Tijdens het traject wordt geregeld afgestemd met de cliëntenraad.

 

Back To Top