Skip to content

Zorgen is geen bandwerk maar bindwerk

Al enkele jaren komt Nikki Storm wekelijks met haar honden naar St. Franciscus. Onze bewoners genieten enorm van de aandacht van deze lieve honden. Nikki Storm geeft hieronder een toelichting op haar werk.

Liefde voor de mensheid, ervaring in de psychologie en liefde voor honden combineren, dat is wat ik voor ogen had toen ik AaiPaxx opstartte. AaiPaxx brengt mens en dier samen via verschillende trajecten omdat het een geboorterecht van ieder mens is om werkelijk gezien en gehoord te worden. Dit geldt in het bijzonder voor de oudere kwetsbare mens die zelf vaak een lang leven van zorg en aandacht voor anderen achter zich heeft liggen. Aandacht is nodig, verbinding is nodig, communiceren is nodig. Het is een wezenlijk onderdeel van kwaliteit van leven en daardoor volgens mij van levensbelang. Ondanks het verlies van autonomie, toenemende afhankelijkheid en eenzaamheid blijft men hoe dan ook een mens-in-relatie. Wanneer spontane communicatie onvoldoende of in het geheel niet meer mogelijk lijkt, levert de inzet van een therapiehond een meerwaarde aan het psycho-sociaal welzijn van bewoners binnen langdurige zorg. Met het traject ‘Dogs For Ages’ van AaiPaxx komen Thorreke, Paxx of Buddy wekelijks op bezoek in St. Franciscus en proberen wij te zorgen voor kwalitatieve momenten in het hier en nu.

Back To Top