Skip to content

Bezoek minister Helder

‘We moeten in de zorg anders gaan werken, daar kunnen we niet omheen. We kunnen niet met oude oplossingen de problemen van nu oplossen.’

De woorden van Conny Helder zijn duidelijk. Haar ambities in het WOZO-akkoord ook; Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan. Donderdag 9 februari jl.  ging de minister in gesprek met bestuurders van 4 aanbieders die samen de regio Midden-Brabant vertegenwoordigden. Een regio die vooroploopt als het gaat om de transformatie naar toekomstbestendige ouderenzorg. Doel van het gesprek? Inspiratie ophalen, maar zeker ook het bespreken van knelpunten waar we in de regio als ‘voorloper’ tegenaan lopen.

Belangrijkste oproep die we samen doen is de mogelijkheid om de zorg in te vullen naar inzicht van de aanbieders. Oftewel; pas de aanspraak op zorg aan aan de actualiteit. Daarnaast vragen we de minister het zogenaamde Modulaire Pakket Thuis financieel passender te maken voor aanbieders. Zo versnellen we de transformatie naar meer zorg thuis. Tenslotte zien we dat samenwerking tussen de domeinen om zorg te voorkomen verbeterd kan worden. We vragen de minister hier een verbindende rol te spelen tussen de Wmo, Zvw en de Wlz.

 

Het was een hele eer om de minister nu ook bij St. Franciscus een keer welkom te mogen heten. We zijn de minister dankbaar voor haar bezoek en hopen haar nog een keer te mogelijk verwelkomen.

 

Back To Top