Skip to content

Afscheid voorzitter RvT

Eugène Smet neemt afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van Zorgcentrum St. Franciscus

Zorgcentrum St. Franciscus neemt binnenkort afscheid van de voorzitter van zijn Raad van Toezicht, de heer Eugène Smet. Eugène kan terugzien op een bijzonder langdurige relatie met St. Franciscus. 18 jaar geleden trad hij toe tot het stichtingsbestuur van St. Franciscus. Als voorzitter van het bestuur was hij medeverantwoordelijk voor de aanpassing van de bestuursstructuur aan de hedendaagse eisen. Het bestuur wordt volgens die nieuwe structuur uitgeoefend door de (eenhoofdige) Raad van Bestuur, die verantwoording moet afleggen aan de Raad van Toezicht. De eerste voorzitter van deze Raad van Toezicht was Eugène Smet. De omvorming van de bestuursstructuur is bepaald niet het enige wapenfeit van Eugène. Nadrukkelijk heeft hij zich ingespannen voor de grootschalige verbouwing in het begin van deze eeuw. Ook heeft hij het voor elkaar gekregen dat landelijke politici (Kamerleden Mona Keijzer en Henk Krol en staatssecretaris Martin van Rijn) zich persoonlijk op de hoogte kwamen stellen van de zorg die St. Franciscus biedt aan zijn bewoners.

Sinds het in werking treden van de Governance Code worden de leden van de Raad van Toezicht voor 4 jaar benoemd en bestaat de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming. Op basis van dit uitgangspunt is de Raad van Toezicht binnenkort van 5 nieuwe leden voorzien en is de heer Eugène Smet als aftredend voorzitter de laatste die afscheid neemt van de oude Raad van Toezicht.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht overgenomen door Harrie van den Broek, die het afgelopen jaar de portefeuille financiën en vastgoed binnen de Raad van Toezicht heeft behartigd.

In januari 2019 zal zorgcentrum St. Franciscus Eugène een afscheidsreceptie aanbieden.

Back To Top