Skip to content

Uitslag CTO

Onlangs hebben we de resultaten ontvangen van ons cliënttevredenheidsonderzoek. Zowel de bewoners als de vertegenwoordiging van onze bewoners als de mensen van de thuiszorg hebben meegewerkt aan dit onderzoek. We hebben mooie resultaten ontvangen. Uiteraard zijn er altijd punten voor verbetering en daar blijven we zeker aan werken!

Naast het cliënttevredenheidsonderzoek hebben we ook een bezoek van de inspectie gehad, heeft Waardigheid & Trots een onderzoek gedaan, hebben we een audit gehad inzake Prezo Care en ook nog een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Veel onderzoeken maar allemaal even belangrijk. De voorlopige resultaten zijn goed en daar mogen we enorm trots op zijn! Uit alle onderzoeken halen we de nodige verbeterpunten en daarvan maken we dan één verbeterplan voor 2019 en 2020. Dit zal in januari opgepakt worden.

De resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoek treft u hieronder alvast aan.

Back To Top