Skip to content

Persbericht fusie-onderzoek

Juridische fusie St. Franciscus en Amaliazorg van de baan.

In het najaar van 2019 hebben de Raden van Bestuur respectievelijk de Raden van Toezicht van St. Franciscus en Amaliazorg gezamenlijk een intentieverklaring getekend om een
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om te komen tot een juridische fusie, omdat de meerwaarde van één organisatie met bundeling van krachten werd
onderkend.

De Raden van Toezicht hebben voorafgaand aan de start van dit onderzoek onderling gesproken over de wijze waarop de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur voor de
nieuwe organisatie zouden moeten worden samengesteld. Daar zijn de Raden van Toezicht uiteindelijk niet uitgekomen. Tijdens deze gesprekken werd geleidelijk duidelijk dat de
standpunten over de wijze van werving en selectie voor de nieuwe bestuurder respectievelijk over de vorming van de nieuwe Raad van Toezicht voor de nieuwe te vormen entiteit
uiteindelijk ver uit elkaar lagen, waarna de Raden van Toezicht gezamenlijk hebben besloten om de gesprekken niet verder door te zetten. Tot een haalbaarheidsonderzoek is het niet
gekomen. De beide zorginstellingen sluiten niet uit dat beiden in de toekomst op onderdelen de samenwerking met elkaar blijven zoeken, ook al is een juridische fusie van de baan.

Het officiële persbericht kunt u lezen via onderstaande link:

Persbericht einde fusieonderzoek St. Franciscus – Amalia

 

Back To Top