skip to Main Content
Veel gestelde vragen

Hier kunt u het antwoord lezen op vragen die vaak worden gesteld.

Vergoeding & tarieven

Heeft u van het CiZ een indicatie ‘Verblijf’ voor verzorgings- of verpleeghuiszorg en komt u wonen in  ons verzorgings- of verpleeghuis dan betaalt u vanuit de Wet langdurige zorg een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK.

Back To Top
X