Skip to content

Personeelssamenstelling

Onze medewerkers worden gezien als de spil in het leveren van persoonsgerichte zorg aan bewoners en cliënten van St. Franciscus. Onze medewerkers zijn professionals en leveren kwalitatief hoogstaande zorgverlening, ieder op zijn/haar eigen werkgebied. Zij houden rekening met de behoeften en wensen van onze bewoners en cliënten. Het denken en handelen van onze medewerkers is persoonsgericht.

St. Franciscus doet er alles aan om zowel kwantitatief als kwalitatief over de juiste personeelssamenstelling te beschikken. Dit is niet eenvoudig en we hebben dan ook continue vacatures. Desalniettemin doen we het op dit punt waarschijnlijk toch beter dan het landelijk gemiddelde. Zie voor de exacte besteding van de middelen aan de inzet van personeel de personeelsformatie en de toelichting bij de besteding van de middelen.

Relevante documenten:

Bezetting

Het aantal fte dat we beschikbaar hebben trachten we zo optimaal mogelijk in te zetten zodat alle bewoners zo goed mogelijk verzorgd kunnen worden. Via de volgende link kunt u de personeelsbezitting in 2020 zien: Personeelsbezetting Zorgcentrum St. Franciscus 2020.

St. Franciscus hecht veel waarde aan het welzijn van de medewerkers. In het najaar van 2020 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden. De resultaten van het MTO zijn op onze website gepubliceerd. Naar aanleiding van het MTO wordt er onder andere gewerkt aan het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende teams en het verbeteren van de communicatiestructuur.

Wij houden de betrokkenheid en de bevlogenheid van onze medewerkers graag hoog. Een van de cijfers die dit ook goed weergeeft is het verzuimpercentage. Voor heel 2020 was dit voor St. Franciscus 4,9%. Dit percentage is iets hoger dan het verzuimpercentage voor 2019 (3,45%). Deze stijging is waarschijnlijk grotendeels te wijten aan de coronapandemie.

Kwaliteitsbevordering

Binnen St. Franciscus werken we cliëntgericht en met oog voor de wens van de klant. Om ons hierin te kunnen blijven (door)ontwikkelen heeft St. Franciscus in 2020 4% van het totaal aan personeelskosten besteed aan opleidingen. Zo hebben diverse verzorgenden de opleiding tot GVP-er of GVS-er gevolgd en zijn er verschillende medewerkers die de opleiding tot verpleegkundige hebben afgerond of volgen. Kwaliteitsbevordering staat bij St. Franciscus hoog op de agenda. Voor meer informatie hiervoor kunt u de Aanpak kwaliteitsbevordering inzien.

Eind 2020 hebben we eveneens stilgestaan bij hoe we het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers in de nabije toekomst willen vormgeven zodat de medewerkers zich als professional blijven ontwikkelen en een bijdrage kunnen blijven leveren aan de kwalitatief hoogstaande zorgverlening die we van St. Franciscus gewend zijn. Hiervoor is het opleidings- en ontwikkelingsplan 2021 ontwikkeld.

Behandeling

Zorgcentrum St. Franciscus werkt met een betrokken behandelteam. Alle relevante disciplines zijn vertegenwoordigd. Zie bijgevoegde informatie voor de precieze aanwezigheid en beschikbaarheid van de diverse behandeldisciplines: aanwezigheid en beschikbaarheid diverse behandeldisciplines 2020.

ONDERNEMINGSRAAD

Een goede samenwerking met onze Ondernemingsraad vinden we belangrijk. De ondernemingsraad vergadert eens per twee weken. Daarnaast heeft de ondernemingsraad zes keer per jaar een vergadering met de bestuurder waarin alle advies- en instemmingsaanvragen worden besproken. Ook wordt de Ondernemingsraad dan op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen. In 2020 heeft de ondernemingsraad ingestemd met de volgende regelingen:

Overzicht instemmingsverzoeken Ondernemingsraad 2020

Back To Top