skip to Main Content

Personeels samenstelling

St. Franciscus doet er alles aan om zowel kwantitatief als kwalitatief over de juiste personeelssamenstelling te beschikken. Dit is niet eenvoudig en we hebben dan ook continue vacatures. Desalniettemin doen we het op dit punt waarschijnlijk toch beter dan het landelijk gemiddelde. Zie voor de exacte besteding van de middelen aan de inzet van personeel de personeelsformatie en de toelichting bij de besteding van de middelen.

Personeelsformatie Zorgcentrum St. Franciscus

Toelichting besteding extra middelen aan personeel 2019

Voorstel inzet middelen Waardigheid en Trots 2019

Bezetting

Het aantal fte dat we beschikbaar hebben trachten zo optimaal mogelijk in te zetten zodat alle bewoners zo goed mogelijke verzorgd kunnen worden. Via de volgende link kunt u de personeelsbezetting in 2019 zien:
Personeelsbezetting Zorgcentrum St. Franciscus 2019

St. Franciscus hecht veel waarde aan het welzijn van de medewerkers. In het najaar van 2018 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden. In 2019 niet, omdat we dit 2-jaarlijks doen. Dit jaar (2020) wordt er dus weer een MTO gehouden. We houden de betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers graag hoog. Een van de cijfers die dit ook goed weergeeft, is het verzuimpercentage. Voor heel 2019 was dit voor heel St. Franciscus 3,45%.

Kwaliteitsbevordering

Binnen St. Franciscus werken we cliëntgericht en met oog voor de wens van de klant. Om ons hierin te kunnen blijven (door)ontwikkelen zijn is gedurende heel 2019 met een korte overloop naar 2020 een coaching traject van Waardigheid & Trots ingezet. Dit ook om opvolging te geven aan hetgeen in 2018 in gang is gezet. Toen hadden we het implementatietraject cliëntgericht werken ‘Het is goed hier’ van start gegaan. Zie de volgende link voor het verslag en de uitkomsten van het W&T-traject: W&T Franciscus kwaliteitskader

Verder zijn er natuurlijk de diverse reguliere opleidingen. Zo leiden we GVP-ers op, maar ook GVS-ers en verpleegkundige, etc. Kwaliteitsbevordering staat hoog op de agenda! Wilt u hier meer over weten kijk dan naar onderstaande info.

Aanpak Kwaliteitsbevordering

Eind 2019 hebben we eveneens stilgestaan bij hoe we het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers in de nabije toekomst willen vormgeven zodat de medewerkers zich als professional blijven ontwikkelen en een bijdrage kunnen blijven leveren aan de kwalitatief hoogstaande zorgverlening die we St. Franciscus gewend zijn.

Opleidings- en ontwikkelingsplan 2020

Behandeling

St. Franciscus werkt met een betrokken behandelteam. Alle relevante disciplines zijn vertegenwoordigd. Zie bijgevoegde informatie voor de precieze aanwezigheid en beschikbaarheid diverse behandeldisciplines.

Aanwezigheid en beschikbaarheid diverse behandeldisciplines 2019

Ondernemingsraad

Graag doen wij alles in overleg met de Ondernemingsraad en we hebben dan ook een goede samenwerking. In 2019 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de volgende regelingen:

Overzicht instemmingsverzoeken Ondernemingsraad 2019

Back To Top
X