Skip to content

Techniek en hulpmiddelen

De trends in de zorg maken dat innovatie een speerpunt in het beleid moet zijn. Denk aan trends zoals het personeelstekort, vergrijzing van de samenleving en meer aandacht voor kwaliteit van leven die vragen om de inzet van slimme technieken. Het kwaliteitskader besteedt veel aandacht aan het belang van goede doelstellingen en ambities op het gebied van (arbeidsbesparende) ICT. In 2020 heeft St. Franciscus veel gedaan qua investeringen in doelmatig werken, zoals het digitaal medicatie aftekenen binnen alle teams van St. Franciscus. Daarnaast zijn in 2020 de voorbereidingen gedaan voor de verdere digitalisering van St. Franciscus. Deze voorbereidingen zorgen ervoor dat er in 2021 diverse nieuwe applicaties worden geïntroduceerd zoals SDB HR, SDB Planning en een nieuw sociaal intranet.

Ook voor het bevorderen van de kwaliteit van leven van onze bewoners en cliënten hebben we in 2020 geïnvesteerd in meerderere innovaties. Zo is in 2020 gerealiseerd dat alle bewoners beschikken over een actief leefcirkelprofiel om bewoners zo veel mogelijk bewegingsvrijheid te kunnen bieden, is er geïnvesteerd in slimme camera’s om onder andere de nachtrust van bewoners te verbeteren en hebben we geïnvesteerd in een beweegtuin. Daarnaast blijft St. Franciscus altijd actief zoeken naar innovaties die de kwaliteit van zorg kunnen verhogen en/of de werklast kunnen verlagen. Een paar voorbeelden van lopende projecten binnen St. Franciscus zijn:

1. Zorgrobot SARA

In 2021 krijgen we binnen Zorgcentrum St. Franciscus ondersteuning van twee SARA-zorgrobots. SARA is ontwikkeld in samenwerking met verschillende zorginstellingen om ervoor te zorgen dat zij echt aansluit bij de behoeften en knelpunten uit de zorg. SARA heeft een vriendelijke uitstraling en speelt muziek, leest verhalen voor aan bewoners, kan hersentraining en gymnastiekoefeningen doen en nog veel meer. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te beeldbellen via SARA.

2. Medido intramuraal

De Medido is een slimme medicijndispenser die al wordt ingezet bij cliënten van Franciscus thuis. In 2021 is de Medido ook bij een aantal bewoners van IDW worden ingezet. Zo kunnen bewoners langer de medicatie in eigen beheer houden, wat de eigen regie verhoogt en de werklast van het zorgpersoneel verminderd.

3.Slim incontinentiemateriaal

In 2021 willen we een pilot starten met slim incontinentiemateriaal op de groepswoningen van St. Franciscus.

Sociale innovatie

St. Franciscus investeert in nieuwe technieken met als doel om de kwaliteit van leven voor de bewoner te verbeteren en iedereen zo veel mogelijk vrijheid te kunnen bieden. Uiteindelijk is techniek niets meer dan een hulpmiddel. St. Franciscus is daarom volop bezig met de ontwikkeling van haar eigen bedrijfsmodel (zie voor de visie op de ontwikkelingen in de zorg Ons Plan). Hier staat uitgebreid toegelicht hoe wij als St. Franciscus aankijken tegen de toekomst en de relaties tussen alle betrokkenen.

Verder blijven wij natuurlijk intensief onderdeel uitmaken van de lokale gemeenschap. Als er tijdens de coronaperiode iets duidelijk is geworden, is dat wel dat de lokale betrokkenheid bij ons zorgcentrum enorm groot is. Zowel onze bewoners als onze medewerkers zijn vele malen een hart onder de riem gestoken middels leuke gebaren, bloemen, lekkere chocola enzovoort. Wij zijn enorm dankbaar voor deze lokale betrokkenheid.

Participatie

St. Franciscus probeert op het vlak van participatie haar bijdrage te leveren aan de maatschappij. Los van alle vrijwilligers die bij ons actief zijn, richten we ons ook op het actief betrekken van andere doelgroepen. Zo zijn er bij ons diverse asielzoekers actief, die onze bewoners ondersteunen in afwachting op hun toelating. Tevens kijken we nadrukkelijk naar de mogelijkheden van zij-instromers en zijn we met regelmaat in gesprek met het Servicepunt werkgevers (werkhart). We kijken immers ook nadrukkelijk naar mensen met een arbeidsbeperking. Indien er mogelijkheden zijn binnen onze organisatie bieden wij iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt graag de helpende hand.

Back To Top