skip to Main Content

Techniek en hulpmiddelen

De trends in de zorg maken dat innovatie een speerpunt in het beleid moet zijn. Personeelstekort, verdere vergrijzing, kwaliteit van leven en goede zorg zijn zaken die om slimme techniek vragen.

Het kwaliteitskader besteedt veel aandacht aan het belang van een goede doelstellingen en ambities op het gebied van (arbeidsbesparende) ICT. In 2019 heeft St. Franciscus veel gedaan qua in investeringen in doelmatig werken. St. Franciscus had enigszins een achterstand op andere zorginstellingen als het gaat om de toepassing van moderne software en technieken. Dat is inmiddels niet meer zo; waarschijnlijk lopen we nu op sommige punten voor op andere locaties?

Afgelopen jaar heeft St. Franciscus daarom veel tijd en energie gestoken in het toepassen van moderne zorgtechnologie. Naast digitaal dossier, incl. mantelzorgportaal zijn we ook de medicatie digitaal gaan aftekenen en bestellen. Tegelijk hebben hier gedurende heel 2019 aan de kwaliteit van zorg gewerkt door wekelijks alle medewerkers te coachen op cliëntgericht en kwaliteit van zorg. Hiervoor is gedurende heel 2019 een coach van Waardigheid & Trots op locatie geweest. Ook is in 2019 een nieuw draadloos wifi-netwerk door het gehele pand aangelegd. Medewerkers kunnen nu ook overal werken waar zij willen. Tevens wordt dit netwerk benut om te bellen. Dit gebeurt nu via mobiele telefoons. Ook dit maakt het werken voor collega’s makkelijker. Op de telefoons is via een app inzichtelijk wie er waar aan het werk is, wie welke alarmoproep afhandelt (of niet), wie er voor voor de deur staat (en dan kan er ook op afstand worden gesproken en open gedaan), wie er BHV heeft en welke bewoner mogelijk een leefcirkels overschrijdt.

En inderdaad dwaaldetectie c.q. leefcirkels om geheel St. Franciscus bewegingsvrij te maken voor alle bewoners is inmiddels ook ‘gemeengoed’. Hierbij is er tevens de mogelijkheid gecreëerd om op elke bewonerskamer een slimme camera te monteren (‘plug and play’). M.n. voor de nachtdienst levert dit veel op, want er wordt dan niet te pas en te onpas alarm gemaakt. In lijn met de Wzd geldt hier weer dat de bewoners meer vrijheid hebben gekregen; er wordt pas alarm gemaakt als iemand niet volgens een ‘van te voren verwacht patroon’ handelt. Dus als het niet nodig is, wordt er ook geen onrust gecreëerd.

Sociale innovatie

Uiteindelijk is techniek niets meer dan een hulpmiddel. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de cliënt. Zoveel mogelijk vrijheid!

St. Franciscus is daarom volop bezig met de ontwikkeling van haar eigen bedrijfsmodel (zie voor de visie op de ontwikkelingen in de zorg Ons Plan). Hier staat uitgebreid toegelicht hoe wij als St. Fransciscus aankijken tegen de toekomst en de relaties tussen alle betrokkenen.

Veder blijven wij natuurlijk intensief onderdeel uit maken van de lokale gemeenschap. Als er tijdens de corona periode iets duidelijk is geworden, is het wel dat de lokale betrokkenheid bij ons zorgcentrum enorm groot is. Zowel onze bewoners als onze medewerkers zijn vele malen een hart onder riem gestoken middels leuke gebaren, bloemen, lekkere chocola, etc. Onvergetelijk.

Participatie

St. Franciscus probeert op het vlak van participatie haar bijdrage te leveren aan de maatschappij. Los van alle vrijwilligers die bij ons actief zijn, richten we ons ook op het actief betrekken van andere doelgroepen. Zou zijn er bij ons diverse asielzoekers actief, die onze bewoners ondersteunen in afwachting op hun toelating. Tevens kijken we nadrukkelijk naar de mogelijkheden van zij-instromers en zij we met regelmaat in gesprek met het Servicepunt werkgevers (werkhart). We kijken immers ook nadrukkelijk naar mensen met een arbeidsbeperking. Indien er mogelijkheden zijn binnen onze organisatie bieden iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt graag de helpende hand.

Back To Top
X