Skip to content

Doelgroep

In aansluiting op de “big 4” zijn er nog twee 2 subgroepen die kunnen worden geformuleerd die belangrijk zijn voor het toekomstige functioneren van St. Franciscus en/of die ook van belang zijn bij het realiseren van de gekozen strategische koers. Dit zijn de externe zorginstellingen en doorverwijzers en potentiële klanten.
De eerste zijn meer gericht op het leveren van goede zorg van mensen die reeds binnen zijn, de tweede twee zijn juist belangrijk voor de continuïteit, zodat St, Franciscus ook in beeld komt bij degene aan we ze nu nog geen zorg levert of juist in het geval St. Franciscus zorg niet meer kan leveren omdat het te specialistisch wordt.
Het totale beeld met betrekking tot de doelgroepen bestaat dan uit (in willekeurige volgorde);

– subgroep 1: kinderen van bewoners (mantelzorgers);
– subgroep 2: externe zorginstellingen en doorverwijzers;
– subgroep 3: potentiële klanten;
– subgroep 4: huidige klanten;
– subgroep 5: werknemers, vrijwilligers & sollicitanten.

Deze doelgroep heeft het meeste behoefte aan geruststelling. Goede communicatie met deze groep is belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen tussen de organisatie en de betrokkenen. Belangrijk is dat deze groep continue wordt geïnformeerd.

Deze groep heeft behoefte aan duidelijke informatie die makkelijk te verkrijgen is. Met name gegevens waarbij het de organisatie snel in contact kan brengen met de doelgroep. Bij deze groep is het belangrijk om een goede ‘roadmap’ te presenteren waarbij deze organisaties snel op de goede plek komen en goede afspraken kunnen maken over de betrokken cliënt.

Deze doelgroep is op zoek naar informatie over de organisatie en de mogelijkheden. Hierbij draait het met name op beleving en beeldvorming. Daarbij dient de organisatie adequaat en professioneel te handelen om het vertrouwen van deze doelgroep te winnen. Vanuit het zorgcentrum dient snel en overzichtelijk in beeld te worden gebracht wat de mogelijkheden zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn, incl. thuiszorg, dagverzorging, maaltijdvoorzieningen en activiteiten. Comfort & geluk staat hierbij voorop.

Deze doelgroep is met name op zoek naar contact met andere bewoners en ontvangt graag informatie over activiteiten (bewegen) en actueel nieuws binnen het zorgcentrum. Daarnaast hebben zij behoefte aan contact met o.a. werknemers & hun kinderen om zo geen gevoel van eenzaamheid bij zichzelf op te roepen. Hier gaat het er om duidelijk in kaart te brengen welke evenementen en maaltijdservices er beschikbaar zijn en het toezien op een constante stroom aan informatie.

Deze groep hecht waarde aan waardering. Daarnaast is een prettige werksfeer van belang en ze halen hun voldoening uit het feit dat oudere zeer blij zijn met de aandacht. Om nieuwe werknemers en stagiaires aan te kunnen trekken is het van belang dat er een positieve beeldvorming wordt getoond op de site waarbij er de behoefte ontstaat om er graag bij te willen horen. Tonen welke leuke activiteiten er worden gedaan binnen Zorgcentrum St. Franciscus en proberen om commitment te creëren binnen het team is hierbij de belangrijkste opdracht. Om toekomstbestendig te blijven is het binnenhalen van nieuwe mensen en stagiaires is erg belangrijk.

Back To Top