skip to Main Content

Waardering cliënten

St. Franciscus hecht veel waarde aan de inspraak van de cliënten en probeert keuzes zo veel mogelijk in overleg met de Cliëntenraad tot stand te laten komen. De Cliëntenraad wordt vrijwel bij alle gelegenheden betrokken en is hierbij ook altijd vertegenwoordigd. Dit reikt van overleggen met het zorgkantoor tot feestelijkheden. Hierna volgt een overzicht van de besproken punten door de Clientenraad in 2019: Besproken punten Clientenraad 2019

Op de website van Zorgkaart Nederland worden ervaring over zorg- en dienstverlening gedeeld zodat mensen een goede keuze maken t.a.v. de zorginstelling die het beste bij hem of haar past. In 2019 hebben we het aantal waarderingen voor St. Franciscus op Zorgkaart Nederland licht zien stijgen. We hadden graag nog meer waarderingen gezien. Hier wordt ook altijd naar gevraagd. In 2019 zijn er zo’n 10 nieuwe waarderingen bijgekomen. In 2020 zien we tot op heden een gelijke trend en komen er minder vermeldingen bij. Hoewel het bij elk MDO wordt gevraagd, zien we hier toch een zekere ‘verslapping’ optreden. Bewoners en familie zeggen op gegeven moment ook: ‘ik heb het toch al aangegeven’. Wat wel mooi is om te zien, is dat we van jaar op jaar nog altijd hoger scoren. Het cijfer voor 2019 is uiteindelijk (weliswaar op basis van een beperkt aantal metingen) op een hele mooie 9,3 uitgekomen. Het gemiddeld rapportcijfer voor St. Franciscus over alle jaren is tevens een fractie gestegen en staat inmiddels op een 8,3. Van de mensen die een waardering achterlaten, beveelt nog altijd 100% onze organisatie aan. Dat zien we graag!   ZorgkaartNederland 2019

Incidenten & Klachten

St. Franciscus verkeerde in 2019 wederom in de gelukkige situatie dat er er vrijwel geen klachten waren. Vanzelfsprekend hebben we wel een klachtenregeling. Zie: klachtenregeling clienten St. Franciscus

Ook rapporteren we in het geval we wel klachten zouden hebben. Zie: Ontvangen klachten.

In 2019 waren er geen incidenten in de vorm van klachten. Incidenten als vallen en medicatie-incidenten hebben altijd de aandacht, zie hiervoor het overzicht MIC-MOM: MIC en MOM 2015 tot en met 2020

 

Zorginhoudelijke prestaties

Bij St. Franciscus willen alle medewerkers bijdragen aan een mooie oude dag voor onze cliënten. Elke dag opnieuw. Daarom werken we in hechte, kleine teams. Ontplooien en talent de ruimte geven is het uitgangspunt, zodat professionele en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan. Uiteindelijk gaat het erom dat medewerkers ieder op hun eigen manier bijdragen aan het dagelijkse geluk van ouderen dat hem in kleine dingen zit. Daarom staat het levensverhaal centraal bij het inrichten van de zorg.

Bekijk hier het levensverhaal: Levensverhaal

Back To Top
X