Skip to content

Waardering cliënten

St. Franciscus hecht veel waarde aan de inspraak van cliënten en probeert keuzes zo veel mogelijk in overleg met de Cliëntenraad tot stand te laten komen. De Cliëntenraad wordt vrijwel bij alle gelegenheden betrokken en is hierbij ook altijd vertegenwoordigd. Dit reikt van overleggen met het zorgkantoor tot feestelijkheden. In 2020 is de cliëntenraad actief betrokken bij een aantal onderwerpen, maar zijn er minder overleggen geweest dan in voorgaande jaren door de coronacrisis. Normaliter houdt de cliëntenraad in maart van ieder jaar een jaarvergadering. Deze vergadering is in 2020 echter niet doorgegaan. Daarom is er voor 2020 geen overzicht van besproken punten cliëntenraad opgesteld door de voorzitter van de cliëntenraad. Dit neemt niet weg dat St. Franciscus nauw samenwerkt met de cliëntenraad en haar advies waardeert.

ZORGKAART NEDERLAND

Op de website van Zorgkaart Nederland worden ervaring over zorg- en dienstverlening gedeeld zodat mensen een goede keuze maken t.a.v. de zorginstelling die het beste bij hem of haar past. In 2020 zijn er 33 waarderingen over Zorgcentrum St. Franciscus geplaatst op Zorgkaart Nederland. Wij zijn tevreden over dit aantal. Wel vinden wij het belangrijk om bewoners en familie te blijven stimuleren om een waardering te plaatsen op Zorgkaart Nederland. Het gemiddelde cijfer van de waarderingen uit 2020 is een 8,5. Daarmee is het gemiddeld rapportcijfer voor St. Franciscus over de jaren licht gestegen van 8,3 in 2019 naar 8,4 in 2020. Van de mensen die een waardering achter hebben gelaten op Zorgkaart Nederland beveelt nog altijd 100% de organisatie aan. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee!

Incidenten & Klachten

Vanzelfsprekend beschikt St. Franciscus over een klachtenregeling. Het aantal ontvangen klachten wordt gerapporteerd op onze website. St. Franciscus heeft in 2020 één klacht ontvangen. Deze klacht is uitvoerig met de familie besproken en ligt momenteel bij de externe klachtencommissie.

Incidenten als vallen en medicatie-incidenten hebben altijd de aandacht. Hiervoor wordt het MIC-MOM-overzicht periodiek bijgewerkt en op de website gepubliceerd. Zie: MIC en MOM 2015 tot en met 2021.

Zorginhoudelijke prestaties

Bij St. Franciscus willen alle medewerkers bijdragen aan een mooie oude dag voor onze bewoners en cliënten. Daarom werken we in hechte, kleine teams. Ontplooien en ruimte geven aan talent is het uitgangspunt, zodat professionele en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan. Uiteindelijk gaat het erom dat medewerkers ieder op hun eigen manier bijdragen aan het dagelijkse geluk van ouderen. De ervaring leert dat dat dagelijkse geluk vaak in kleine dingen zit. Daarom staat het levensverhaal van de bewoner centraal bij het inrichten van de zorg. Bekijk hier het levensverhaal: levensverhaal.

Back To Top