skip to Main Content

Zorgcentrum St. Franciscus verwoordt haar missie met de slogan:

‘Groot in gemoedelijkheid en gastvrijheid’.

Iedereen die bij ons binnen komt bieden wij optimale dienstverlening in een huiselijke en gemoedelijke sfeer en een gastvrije ontvangst.

In de praktijk betekent dit dat wij met respect en betrokkenheid zorg verlenen. Zorg met een zinvolle dagbesteding en diverse andere vormen van dienstverlening. Dit alles op maat gesneden. We zijn er zowel voor cliënten die complexe zorg nodig hebben en niet meer zelfstandig kunnen wonen als voor cliënten die geheel of gedeeltelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Met ons aanbod kunnen cliënten zo zelfstandig, autonoom en normaal als mogelijk hun leven leiden. Wanneer de maatschappelijke ontwikkelingen dit vragen, springen we daar tijdig op in. Om onze zorg en dienstverlening zo breed en optimaal mogelijk te laten zijn, werken we samen  met andere partners op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

03_2.illust._visie

Onze medewerkers zijn professionals en leveren kwalitatief hoogstaande zorgverlening, ieder op zijn/haar eigen werkgebied. Zij houden rekening met de behoeften en wensen van onze cliënten. Het denken en handelen van onze medewerkers is cliëntgericht.

test_img_03

Onze zorgvisie gaat uit van de onafhankelijkheid en vrije keuze van de (ouder wordende) mens. We streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Iedere cliënt beleeft deze kwaliteit op eigen wijze en geeft daar zélf vorm en betekenis aan. Werken vanuit de visie van Zorgcentrum St. Franciscus betekent dat:

  • Wij met respect omgaan met iedere cliënt;
  • Wij het welbevinden van onze cliënten voorop zetten;
  • De diensten die we leveren passen bij de vragen en behoeften van onze cliënten;
  • In de relatie tussen cliënt en medewerker en in de relatie tussen medewerkers onderling respect, openheid, betrouwbaarheid en gelijkwaardigheid centraal staan;
  • We zorgen dat cliënten hun vertrouwde leven zoveel als mogelijk kunnen voortzetten;
  • We steeds in ontwikkeling blijven, zowel wat betreft onze dienstverlening naar cliënten als wat betreft onze organisatie en haar medewerkers.

Kortom:

‘Groot in gemoedelijkheid en gastvrijheid’.

Back To Top
X