Skip to content

Zorg ondersteunende en vrijheid bevorderende technologie

domotica

Voor het tweede kwartaal stond de ingebruikname van een app voor elektronisch aftekenen medicatie gepland en dit is ook ingevoerd. Het gehele verpleeghuis tekent nu de medicatie elektronisch af. Voor de bewoners die nog onder de huisarts vallen (dit zijn er steeds minder), geldt dat we nog enkele stappen moeten zetten om het elektronisch aftekenen mogelijk te maken. Dit is echter een kwestie van enkele weken.

Verder zijn we volgens plan ook gestart met nieuwe technologie voor thuiszorg – zorg op afstand. We hebben afspraken gemaakt om de Medido van Philips (hulp bij zelfstandig nemen medicatie) in te zetten en de eerste cliënt is gevonden! Voor de thuiszorg waren tevens het monitoren dat zorgverleners op afgesproken tijd komen en dat er een beperkt aantal gezichten bij de cliënt komt, twee belangrijke aandachtpunten die uit het CTO naar voren zijn gekomen. Hier zijn maatregelen voor getroffen (andere planning opgesteld). Dit wordt door de wijkverpleegkundigen bijgehouden en de verbeteringen op dit punt zijn aanzienlijk. We scoren hier nu beter.

Voor de invoering ‘Wet Zorg en Dwang’ per 1 januari 2020 is een plan van aanpak opgesteld en op dit punt lopen we op schema.

En dan hebben we nog een van de grotere projecten die binnen St. Franciscus lopen en dat is de ingebruikname nieuwe mobiele telefoons voor alle medewerkers en het in werking stellen van slimme sensoren en leefcirkels. Dit is een zeer complex project waarbij we innovatieve technieken gaan inzetten (private 4G). In het tweede kwartaal hebben we in elk geval kunnen realiseren dat we op alle punten een “go” hebben voor wat betreft de toepasbaarheid van de techniek en de benodigde certificeringen. Dit is een hele klus geweest. Om de implementatie in goede banen te leiden, is een projectleider aangetrokken die erop toe gaat zien dat alles in november van dit jaar in de lucht is.

Back To Top