Skip to content

Vertalen kernwaarden in competenties voor alle medewerkers

Voor het derde kwartaal stond op de planning een ingewerkte HR-manager te hebben die aan de slag gaat met de punten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. We hebben inmiddels een manager P&O en deze is nagenoeg ingewerkt. In aansluiting op de rest van dit kwaliteitsverslag houdt zij zich nu hoofdzakelijk bezig met 2 belangrijke punten te weten: werving van personeel en het opstellen van een nieuw functiehuis (competenties en functieprofielen). Als deze zaken op orde zijn, komen de volgende punten in beeld maar dan zitten we al in het 3e kwartaal van 2019. Het gaat dan over het opstellen van een scholingsbeleid (augustus/september) en het invoeren van ontwikkelgesprekken o.b.v. de nieuw geformuleerde competenties. Maar ook is aandacht voor de oudere medewerker en het leren & verbeteren van kwaliteit. Dit zal wel een overloop laten zien richting het 4e kwartaal omdat het simpelweg gewoon enorm veel werk is.

Maar we hebben daarentegen ook weer een voorschot genomen op zaken die voor het 3e kwartaal gepland stonden en die we al in het 2e kwartaal in gang hebben gezet. Zo hebben we een ambtelijk secretaris aangenomen die helpt de info vanuit en vertrouwen in OR verder te verbeteren. Daarnaast zijn we reeds gestart met het beeldend trainen.

foto_2
Back To Top