Skip to content

Verder verbeteren van het welzijn en de gastvrijheid

Naast andere zaken heeft m.n. gastvrijheid het eerste kwartaal jaar veel aandacht gehad en hier zijn ook zeker de nodige stappen gezet. We hebben een nieuwe ‘coördinator gastvrijheid’ aangesteld. Zij is inmiddels volledig ingewerkt en is volop bezig met het stimuleren en leiden van onze gastvrijheidsfunctie.

Aanvullend is voor elke bewoner meer aandacht gekomen voor welzijn. Dit is ook concreet gemaakt door het zorgplan anders in te richten en welzijn voor elke bewoner bovenaan te zetten! Hierbij worden dan ook concreet (welzijns)doelen benoemd en hierop wordt ook gerapporteerd door alle disciplines. Ook zaken als een hogere inzet van de muziektherapeut, het ingeburgerd raken van de therapiehond en de extra MMZ-ers die we aan hebben genomen, passen bij onze doelstelling om meer te focussen op welzijn. Uiteindelijk is het zo dat ongeveer 80% van personeelstoename ertoe moet leiden dat de welzijnsfunctie binnen St. Franciscus meer benadrukt wordt.

foto_7
Back To Top