Skip to content

Als we terugkijken naar 2019 en het zouden samenvatten, dan zou je kunnen zeggen: we hebben goede zorg geleverd. Tenminste dat blijkt regelmatig uit de terugkoppelingen van familie.

Tevens hebben we in 2019 een boekje uitgebracht om voor iedereen inzichtelijk te maken hoe we denken goede zorg te blijven leveren. We hebben duidelijk willen maken voor alle betrokkenen hoe we naar de nabije toekomst kijken en vooral ook hoe we hiermee om willen gaan. Zo hebben we inzichtelijk gemaakt waar we voor staan, hebben we proberen te duiden welke ontwikkelingen we in de zorg zien en tot slot geeft het aan hoe St. Franciscus richting de toekomst wil (leren en ontwikkelen). Zie voor een digitaal exemplaar de volgende link: Ons Plan

Back To Top