Skip to content

Symposium lerend netwerk

Samenwerken werkt besmettelijk

Elkaar inspireren, van elkaar leren en met elkaar delen. Dat was het doel van het symposium van het lerend netwerk van zorgorganisaties Amaliazorg, Zorggroep Elde Maasduinen, zorgcentrum St. Franciscus, ’t Heem, Het Laar en Maria-oord op donderdag 24 oktober in de Cammeleur in Dongen Elke zorgorganisatie is vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verplicht om onderdeel uit te maken van een lerend netwerk met collega-zorgorganisaties. Onder de 100 aanwezigen waren onder andere verzorgenden, welzijnsmedewerkers, OR-leden, leden van de cliëntenraden, beleidsmedewerkers en bestuurders. Een heel divers gezelschap op een dag die in het teken stond van werkgeluk.

Het symposium werd afgetrapt door Eveline Bouwman van Factor G. Zij helpt werknemers om de + achter de – te vinden, want achter negatief gedrag schuilt een positief verlangen. Factor G heeft het ABCDE-model ontwikkeld wat bestaat uit vijf factoren (Autonomie, Binding, Competentie, Doelen en Eigenschappen) die werkgeluk positief beïnvloeden. In het afgelopen jaar heeft Eveline veel meegelopen in de zorgsector om te ontdekken waar het werkgeluk in deze sector zich in uit. Ze heeft er een enorme beroepstrots gezien. Dit toont aan dat het bij de zorgmedewerkers wel goed zit met de D van Doelen waartoe zingeving hoort. Hoe we het werkgeluk verder kunnen bevorderen liet Eveline zien aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden. Haar collega Elze Versteeve zorgde voor verdieping door het model verder uit te leggen. Zij liet zien dat emoties besmettelijk zijn. Een continu klagende collega kost energie, een glimlach roept een glimlach op.

 Kleurherkenning bij dementie

Tijdens workshops was er volop ruimte voor verdieping, nieuwe inzichten en uitwisseling. Omdat inzicht in de bewoner ook leidt tot meer werkgeluk liet vloerspecialist Tarkett ons met een Virtual Reality (VR)-bril zien hoe mensen met dementie bepaalde kleuren ervaren, want mensen met dementie kunnen mogelijk minder diepte of minder kleurtinten waarnemen. Het is belangrijk om hier bij de inrichting van een woonzorgcentrum of bij de keuze van materialen rekening mee te houden. Dit was heel interessant om te ervaren. Ook de simulatieworkshop van Into D’mentia was zeer boeiend. Deze liet de aanwezigen in de huid van iemand met dementie kruipen door een VR-bril op te zetten. Zo konden zij ervaren waar mensen met dementie in dagelijkse situaties tegenaan lopen en hoe de omgeving op ze reageert. Er was ook aandacht voor positieve gezondheid. Dit concept van Machteld Huber onderscheidt zes dimensies om het gezondheidswelzijn te meten. Bij het concept hoort een spinnenweb. Door scores te geven aan de dimensies ontstaat een gesprek. Hierbij gaat het niet om de scores, maar om het verhaal erachter. Dit is een mooie manier om erachter te komen wat collega’s, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers belangrijk vinden. Alle aanwezigen gingen hiermee zelf aan de slag.

Smaakt naar meer

Tijdens de dag was er volop tijd en ruimte om contacten te leggen met elkaar. Er werden volop ervaringen, kennis en contactgegevens uitgewisseld. De nieuwsgierigheid van de aanwezigen was tijdens de dag geprikkeld, er zijn nieuwe inzichten opgedaan, we hebben nieuwe mensen leren kennen. De werkgelukexperts leerden ons dat emoties besmettelijk zijn, op het symposium hebben we ook gemerkt dat samenwerken besmettelijk is, want dit symposium smaakt naar meer hoorden we terug van de aanwezigen.

Back To Top