Skip to content

Ambitie

Wonen & Welzijn

Woonruimtes, leefruimtes en voorzieningen meer meebewegen met de behoefte van de doelgroep

Doelstellingen

De eetbeleving van bewoners, medewerkers en bezoekers wordt eind Q4 gemiddeld minimaal een 8 gewaardeerd.

Van 100% van de bewoners waar muziek meerwaarde heeft, wordt eind Q3 muziek ingezet in de daginvulling.

Op alle woongroepen is eind Q3 meer bewegen ingebed in de daginvulling.

Het gebouw/de leefruimte door bewoners, medewerkers en bezoekers wordt eind Q4 met een 8 of hoger gewaardeerd.

Resultaten

 • Implementeren werken met maaltijdambiance.
 • Broodvoorziening anders inrichten.
 • Kookproces in z’n totaliteit herzien.
 • Gebruik muziek bij ADL.
 • Inzetten muziektherapie bij Tulpenhof.
 • Uitproberen muziekstoel.
 • Meer bewegen (Fysio).
 • Kleinschalige activiteiten uitbreiden binnen IDW op de pleinen.
 • Orde op de werkvloer/banners /communicatie.
 • Verbouwing receptiefunctie en aanpassingen m.b.t. van de fysieke ontvangst gasten herzien.
 • Inventariseren en realiseren 2e huiskamer.
Back To Top