Skip to content

Op de punten die we voor het 4e kwartaal voor ogen hebben, kunnen nu nog geen concreet behaalde mijlpalen benoemd worden maar er is zeker sprake van een oriëntatie op strategische samenwerkingsmogelijkheden. Dit als onderdeel van de toekomstvisie van St. Franciscus die ook in ontwikkeling is. Aan het begin van het 4e kwartaal zullen hier zeker nieuwe inzichten over gepresenteerd kunnen worden.

Back To Top