Skip to content

Prezo Care

In 2018 zijn we als pilot gestart met het kwaliteitskeurmerk Prezo Care en dit keurmerk hebben we toen ook behaald. Jaarlijks vindt hiervoor een tussentijdse audit plaats om te bekijken of we ons certificaat mogen behouden. De laatste tussentijdse audit heeft in november 2020 plaatsgevonden en deze week hebben wij vanuit Perspekt het definitieve bericht ontvangen dat we de audit goed hebben doorlopen en ons certificaat Prezo Care dus mogen behouden. Dat is mede dankzij onze geweldige medewerkers! Eind dit jaar zal weer een initiële audit plaats gaan vinden.

Back To Top