Skip to content

Op de eerste plaats staat 2019 met name door de kwaliteitsgelden bijna volledig in het teken van het vinden van personeel. Zoals bekend, is het doel dat 85% van de kwaliteitsgelden hier naartoe gaan.

Op het moment van schrijven van dit onderdeel van het kwaliteitsverslag, ziet het ernaar uit dat we ongeveer 90% van de geplande inzet van deze kwaliteitsgelden voor extra personeelsinzet gaan realiseren in 2019. In het eerste kwartaal hebben we in verhouding nog niet niet heel veel meer personeel kunnen inzetten als eind 2018, maar alle inspanningen die zijn verricht, zullen ertoe leiden dat we vanaf het einde van het tweede kwartaal meer personeel gaan inzetten. Het streven is dan ook om de ruimte die de kwaliteitsgelden voor uitbreiding bieden, zo goed mogelijk te benutten.

De overige 15% besteden we aan het creëren van betere gemeenschappelijke ruimtes in het oude verzorgingshuis zodat we hier de slag naar verpleeghuiszorg mee kunnen maken. De verbouwing hiervoor is gestart.

Wilt u de precieze aantallen graag zien, dan kunt u meer informatie over de personeelsinzet en de kwaliteitsgelden vinden via ons kwaliteitsplan of op onze website; zie hiervoor Toelichting besteding extra middelen aan personeel 2018 en Toelichting besteding extra middelen aan personeel 2019. Hier staan de exacte aantallen extra fte’s die wij gepland hebben om te realiseren. Wij hadden gedacht de toename in fte’s te bereiken door op verschillende niveaus nieuwe medewerkers te werven. Wat we tot op heden zien, is dat we er makkelijker in slagen de lagere niveaus in te vullen maar dat het moeilijker is om medewerkers niveau 3 te vinden en vast te houden. Maar ook dit lukt toch bij tijd en wijlen.

Hoewel personeel en het werven daarvan veel aandacht opeist, hebben we voor St. Franciscus voor 2019 ook nog andere verbeterpunten benoemd. De stand van zaken ten aanzien van de realisatie van ons verbeterplan wordt hierna per punt kort toegelicht.

Back To Top