Skip to content

Net als nu in 2020 was ook 2019 een jaar dat voor een groot deel in het teken heeft gestaan van het werven van personeel. Het vraagt veel geduld en creativiteit om in de vijver waarin iedereen vist, toch nog een vis te vangen met wat vlees op de graat. Inmiddels zetten we ruim verpleegkundigen in om nieuwe medewerkers goed te kunnen coachen.
Tevens zijn we in 2018 ook gestart met een coachingstraject voor alle medewerkers zodat de onderlinge relaties en de ontwikkeling van kennis en kunde in de basis de nodige aandacht krijgen. Dat traject heeft van begin 2018 tot en met juni 2019 gedraaid. Het kost veel tijd en energie voor de medewerkers maar daar krijg je ook wat voor terug. Omdat we in beweging blijven en willen blijven ontwikkelen, hebben we hier in 2019 vervolg aan gegeven binnen de teamoverleggen. Deze zijn in een duidelijke structuur gegoten waarbinnen alles toch aan de orde kan komen. Alle te bespreken onderwerpen worden ondergebracht in 4 deelgebieden: teamvakmanschap, professionele ruimte, samenwerking, en focus & ondernemerschap. Daarnaast kunnen specifiek franciscusgebonden zaken besproken worden.

Back To Top