Skip to content

Persbericht fusie-onderzoek

AMALIAZORG EN ST. FRANCISCUS ONDERZOEKEN MOGELIJKHEID TOT FUSIE

Zorgorganisatie Amaliazorg actief in Asten, Mariaheide, Oirschot, Oisterwijk en zorgcentrum St. Franciscus uit Gilze gaan de komende maanden onderzoeken of een intensieve samenwerking of zelfs een fusie haalbaar is. Begin 2020 wordt hierover een eindrapportage verwacht. Op basis van deze rapportage aan de beide Raden van Toezicht en Raden van Bestuur wordt een voorgenomen besluit genomen dat wordt voorgelegd aan de Cliëntenraden en Ondernemingsraden.

De beide organisaties zijn ervan overtuigd dat voor de cliënten en medewerkers deze samenwerking meerwaarde heeft. Een intensieve samenwerking of fusie ligt voor de hand omdat Amaliazorg en St. Franciscus op veel punten gelijkwaardige organisaties zijn. Zo hebben beide organisaties dezelfde ontstaansgeschiedenis. Ze zijn allebei opgericht door Zusters van de Orde van Franciscanessen en bieden warme en persoonlijke zorg. Daarnaast zijn beide organisaties gezond, lokaal verankerd en bieden hoge kwaliteit ouderenzorg.

Meer slagkracht
Een fusie biedt de kleine zorgorganisaties Amaliazorg en St. Franciscus allebei voordelen. Door de krachten te bundelen ontstaat er meer slagkracht en lagere overheadkosten waardoor flexibeler en innovatiever ingespeeld kan worden op de vele uitdagingen binnen de sector. Ook kunnen de ambities van beide organisaties beter gerealiseerd worden. Bovendien kan een fusie het dienstenpakket van beide organisaties versterken zodat ze nog beter aansluiten op de wensen van de lokale bewoners. De continuïteit en kwaliteit van zorg blijft uiteraard behouden. Sterker nog, beide organisaties denken dat de samenwerking voor bewoners, cliënten en medewerkers veel voordelen oplevert, omdat er dan bijvoorbeeld meer investeringsmogelijkheden voor innovatie beschikbaar komen.

Amaliazorg
Amaliazorg is een kleine zorgorganisatie met vijf woonzorgcentra in Asten, Mariaheide (Veghel), Oirschot en Oisterwijk. Amaliazorg is gespecialiseerd in belevingsgericht groepswonen en dagactiviteiten voor mensen met dementie. Bewoners hebben vaak veel in moeten leveren, toch zijn wij er als Amaliazorg van overtuigd dat een waardevolle dag voor elke bewoner mogelijk is. Dit doen we door samen kleur te geven aan het leven van de bewoners door belevingsgericht te werken. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek is en afgestemd op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Elke dag kijken we hoe dit het beste ingevuld kan worden. Amalia-breed zetten ongeveer 450 betrokken medewerkers en ruim 200 vrijwilligers zich hiervoor in.

St. Franciscus
Zorgcentrum St. Franciscus is actief in Gilze en is een zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis. Rondom het zorgcentrum staan zorgwoningen en aanleunwoningen. Daarnaast biedt St. Franciscus ook thuiszorg en dagverzorging. Het is een kleinschalige organisatie die staat voor eigen regie/autonomie en ontwikkeling zowel voor de bewoner als de medewerker. Bij St. Franciscus werken ongeveer 150 medewerkers en ruim 165 vrijwilligers.

 

Noot voor de redactie Heeft u vragen over dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met:
* Jack Thiadens, Directeur / Bestuurder a.i. van Amaliazorg bereikbaar via het directiesecretariaat van Amaliazorg (0499 365 963)
* Stijn Kanters, Directeur / Bestuurder van St. Franciscus bereikbaar via het algemene nummer van St. Franciscus (0161 458 010)

 

Het officiële persbericht treft u aan via de volgende link: Persbericht – Amaliazorg en St. Franciscus onderzoeken mogelijkheid totf.._

 

Back To Top