Skip to content

Onze cliënten

Als je kijkt naar de cliënten waarvoor St. Franciscus zorgt levert, wordt 2019 gekenmerkt door de volgende onderwerpen:

We hebben een toenemende (zorg)vraag zien ontstaan, terwijl het een uitdaging was om personeel te vinden; dat is overigens nog steeds zo.

We zijn druk bezig geweest met allerlei zaken om de zorg en beleving hiervan verder te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan zaken zoals:

  • De bouw van een nieuwe woonkamer.
  • Start met het herinrichten van de tuin.
  • We zijn de medicatie elektronisch gaan aftekenen.
  • Telefonie + domotica is gerealiseerd: alle bewoners kunnen nu een eigen leefcirkel krijgen.
  • Er is een nieuwe snoezelruimte gecreëerd.

En ook op facilitair gebied is er natuurlijk ook het nodige aangepakt. We zijn bijvoorbeeld ontkoppeld gaan koken en de wasserij is onder de loep genomen. Dit heeft mede als doel om in de toekomst flexibeler te zijn. En natuurlijk is het doel om de facilitaire dienstverlening binnen St. Franciscus zo klantgericht als mogelijk in te richten.

En ‘last but not least’ hebben we weer veel energie gestopt in teamontwikkeling en de betrokkenheid van onze vrijwilligers, want de onderlinge samenwerking is waar het allemaal om draait om uiteindelijk goede zorg voor onze cliënten te kunnen bieden.

Back To Top