Skip to content

Kwaliteit van zorg

In 2019 hebben we de interne audit medicatieveiligheid gedaan. Hier kwam uit dat we zeker vooruitgang hebben geboekt met het digitaal aftekenen. Hierdoor maken we minder fouten. Het blijft wel een aandachtspunt om ook voor de volle 100% volgens het protocol te werken.

Verder zijn we druk bezig geweest met de voorbereiding op de nieuwe wet zorg en dwang. Dit zal in 2020 vervolg krijgen. Ook is uitgezet dat we een muziekstoel gaan uitproberen, een verpleegkundig specialist zullen toevoegen aan ons behandelteam en dat al onze medewerkers vanaf niveau 3 in het kwaliteitsregister ingeschreven zullen worden. Ook zijn nog nieuwe collega’s gestart met de GVS- en GVP-opleiding.
Daarnaast hebben we een snoezelbadkamer gerealiseerd binnen het kleinschalig wonen.

Het “oude” verzorgingshuis heeft in 2019 een nieuwe naam gekregen, namelijk verpleeghuis IDW (individueel wonen). Op alle 3 de afdelingen zijn huiskamers centraal per afdeling gerealiseerd om zo meer structuur te kunnen bieden aan de bewoners die daar behoefte aan hebben. Maaltijden kunnen er worden genuttigd en er worden activiteiten aangeboden. Er zijn meer assistenten aangenomen om welzijn te bevorderen voor de verpleeghuisbewoners. De omslag van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg is daarmee gestart. Er zijn meerdere verpleegkundigen aangenomen om de kwaliteit te waarborgen/verhogen.

Back To Top