Skip to content

Gouden PREZO-keurmerk voor Zorgcentrum St. Franciscus

In 2015 heeft Zorgcentrum St. Franciscus het gouden kwaliteitskeurmerk van PREZO behaald en in 2018 het keurmerk PREZO Care. PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt.  PREZO focust niet op protocollen, systemen of richtlijnen. PREZO kijkt in de éérste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan de cliënten. Voelen zij zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken? Vandaar de naam: PREstaties in de ZOrg. Sinds 2018 werken wij met Prezo Care.

Tussendoor wordt bekeken of ons zorgcentrum het Prezo Care keurmerk mag behouden. De huidige certificering loopt tot 1 november 2021 en wordt tussentijds in 2020 weer geaudit.

Zorgcentrum St. Franciscus is trots op dit resultaat maar blijft werken aan verbetering en stelt een warme zorgverlening voorop!

Back To Top