skip to Main Content

Vrijwilligers

De vrijwilligers maken integraal onderdeel uit van de dagelijkse gang van zaken. St. Franciscus is trots op haar vrijwilligers en het feit dat het er ongeveer net zoveel zijn als medewerkers.

Vrijwilligers zijn in 2019 weer van grote betekenis geweest voor onze bewoners, mantelzorgers en medewerkers. Zij hebben wederom een enorme bijdrage geleverd aan de uitvoering en verbreding van onze zorg- en dienstverlening. Bijvoorbeeld in de Dagverzorging, in ons restaurant, bij de technische dienst en ook zien we vrijwilligers die een-op-een met een bewoner activiteiten ondernemen. Een enorme diversiteit aan vrijwilligers dus en daar zijn we trots op!

St. Franciscus hecht dus veel waarde aan haar vrijwilligers. Met ongeveer even veel vrijwilligers als medewerkers heeft St. Franciscus een trouwe schare vrijwilligers. Om hier nu, maar zeker ook in de toekomst zo goed mogelijk mee om te gaan, is St. Franciscus in 2019 aan de slag gegaan met het vrijwilligersbeleid. De kern van wijziging in het vrijwilligersbeleid is dat we de vrijwilligers meer bij de zorg voor onze bewoners willen betrekken door de verwerving en inzet van vrijwilligers dichter bij het primaire proces te organiseren. Er zijn dan ook met vrijwilligers coördinatoren gekomen. Zij houden voor hun eigen groep bij welke behoefte aan ondersteuning er is en kunnen zodoende ook gerichter vrijwilligers werven.

In 2019 is aan de vrijwilligers opnieuw de vraag gesteld of zij behoeften hadden aan een nieuw onderzoek, maar dat was niet het geval. Dit jaar kijken we hier opnieuw naar.

Back To Top
X