Skip to content

Vrijwilligers

Ondanks de coronamaatregelen zijn vrijwilligers in 2020 weer van grote betekenis geweest voor onze bewoners, mantelzorgers en medewerkers. Tijdens de eerste lockdown waarin wij als verpleeghuis volledig gesloten waren voor bezoekers werd duidelijk wat wij als organisatie al jarenlang ervaren: vrijwilligers maken integraal onderdeel uit van de dagelijkse gang van zaken. Zij zijn onmisbaar voor St. Franciscus.

St. Franciscus is daarom erg trots op haar vrijwilligers en het feit dat het er ongeveer net zoveel zijn als medewerkers. Wij beschikken over een enorme diversiteit aan betrokken vrijwilligers. Onze vrijwilligers ondersteunen in de Vertoeverij (het restaurant), op de dagverzorging, bij de technische dienst en er zijn vrijwilligers die één-op-één activiteiten ondernemen met bewoners om de bewoners echt de aandacht te geven die zij verdienen.

VRIJWILLIGERSBELEID

Zoals hierboven beschreven hecht St. Franciscus erg veel waarde aan haar vrijwilligers. Om nu én in de toekomst zo goed mogelijk om te gaan met onze vrijwilligers is St. Franciscus in 2019 aan de slag gegaan met het vrijwilligersbeleid. De kern van deze wijziging is dat we de vrijwilligers meer bij de zorg voor onze bewoners willen betrekken door de verwerving en inzet van vrijwilligers dichter bij het primaire proces te organiseren. Daarom zijn er vrijwilligers coördinatoren aangesteld. De vrijwilligers coördinatoren houden voor hun eigen afdeling bij welke behoefte aan ondersteuning er is en kunnen zodoende ook gerichter vrijwilligers werven.

In 2020 is er gevraagd of er behoefte was voor een vrijwilligers tevredenheid onderzoek. Hier was geen behoefte voor. In 2021 zullen we deze vraag opnieuw stellen.

Back To Top