Skip to content

Mantelzorg beleid

Bij St. Franciscus hechten we grote waarde aan onze mantelzorgers. Daarom is ons mantelzorgbeleid ook uitgewerkt op zo’n manier dat duidelijk wordt dat de rol, samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers cruciaal is voor het realiseren van goede zorg. Zowel in de thuissituatie als na verhuizing in ons verzorgings- of verpleeghuis vervullen mantelzorgers veelal een zeer belangrijke rol. Zie hiervoor ons mantelzorgbeleid: Mantelzorgbeleid

Mantelzorgportaal

Om onze mantelzorger te helpen maken wij gebruik van ‘Caren Zorgt’. Dat is een mantelzorgportaal. Dit portaal draagt er aan bij dat degenen die zorg ontvangen en degenen die voor iemand zorgen makkelijker van elkaars activiteiten op de hoogte kunnen worden gebracht. ‘Caren Zorgt’ helpt hen de zorg te organiseren, informatie te delen en taken te plannen.
Naar mantelzorgportaal

Thema’s mantelzorg

Indien u als mantelzorger voor een naaste zorgt, loopt u wellicht tegen vragen aan, zoals bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, geldzaken of de combinatie werk en mantelzorg. Op de site van mezzo voor mantelzorger kunt u voor tal van thema’s en bijbehorende vragen terecht.
Zie voorbeeld

Back To Top