skip to Main Content

Met het PREZO Care keurmerk laat wij zien:

  • dat de bewoners en cliënten van St. Franciscus tevreden zijn;
  • dat u wij onze prestaties vóór deze cliënten structureel verbeteren;
  • dat wij als organisatie verantwoorde zorg bieden en voldoet aan de eisen die onze branche aan ons stelt;
  • dat St. Franciscus een verantwoord ondernemer is die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

Waarschuwingsregister

Op verschillende plaatsen in de kwaliteitsverslag hebben we aangegeven met hart en ziel te werken voor onze cliënten. We bieden ze kwaliteit in een zorgzame omgeving waarin veiligheid en vertrouwen belangrijke voorwaarden zijn. Helaas houdt een enkeling zich niet altijd aan de regels (zie hiervoor ook onze huisregels). Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers in de zorg richting cliënten komen voor en misschien wel vaker dan we denken. En juist de meest kwetsbare en afhankelijke ouderen, zieken en gehandicapten zijn hiervan slachtoffer. Daarom heeft St. Franciscus zich voorgenomen aan het waarschuwingsregister deel te nemen.

Back To Top
X