Skip to content

Prezo

Wij tonen middels het PREZO Care keurmerk aan dat de zorgverlening van St. Franciscus draait om het verhaal van de bewoners. In het vierde kwartaal van 2020 heeft St. Franciscus de eindaudit van het PREZO Care certificeringstraject doorlopen en behaald! De auditor van Perspekt heeft opgemerkt dat er een frisse wind waait binnen St. Franciscus en dat wij op veel verschillende vlakken druk bezig zijn met kwaliteitsbevordering. De huidige certificering loopt tot 1 november 2021, daarna zal er een nieuw traject worden gestart met een nieuwe initiële audit.

Met het PREZO Care keurmerk laten wij zien:

  • Dat de bewoners en cliënten van St. Franciscus tevreden zijn;
  • Dat wij onze presentaties structureel verbeteren;
  • Dat wij als organisatie verantwoorde zorg bieden en voldoen aan de eisen die onze branche aan ons stelt;
  • Dat St. Franciscus een verantwoord ondernemer is die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.
Back To Top