Skip to content

Keurmerk Prezo Care behaald!

Eind juni 2018 is het PREZO Care onderzoek van start gegaan. PREZO Care is een kwaliteitsmodel dat uitgaat van de verhalen uit de praktijk van alledag. Stichting Perspekt beoordeelt hoe binnen St. Franciscus wordt omgegaan met de Vrijheid van cliënten (hebben ze eigen regie), Uniciteit (worden ze herkend en erkend in hun eigenheid), Ontwikkelen (kunnen cliënten zich nog ontwikkelen en persoonlijke doelen bereiken), Samen (hoe gaat het ontmoeten van anderen/het delen met elkaar), Genieten (simpelweg plezier hebben), Veilig (bewoners zijn veilig en voelen zich veilig) en tot slot Vertrouwen (bewoners weten dat zij vakkundig en met kennis van zaken verzorgd en behandeld worden).

In juli zijn door een onderzoeker van Perspekt themagesprekken met medewerkers en cliënten van St. Franciscus gevoerd. De thema’s waarover gesproken werd, waren persoonsgerichte zorg en vrijheid van cliënten. Eind augustus zijn individuele geplande en ongeplande open gesprekken gehouden met onder andere cliënten, een vrijwilliger, een zorgmedewerker, een teamleider en de bestuurder. De deelnemers werden tijdens het gesprek uitgenodigd om hun ervaringen over/met concrete praktijksituaties te vertellen. Daarnaast heeft een onderzoeker in de zomer een ongepland bezoek gebracht aan St. Franciscus. De onderzoeker bewoog zich vrij rond door St. Franciscus en keek onder andere naar de bereikbaarheid, uitstraling interieur, hygiëne, professionaliteit, klantgerichtheid, verantwoordelijkheden, de manier waarop er wordt samengewerkt binnen de organisatie (formele en informele overleggen).

En als laatste is met een dwarsdoorsnede van mensen die bij onze zorgverlening betrokken zijn (bestuur, zorg- en facilitaire medewerkers, een vrijwilliger én uiteraard ook cliënten en naasten) een groepsgesprek georganiseerd, een zogeheten bevindingendialoog.

Na dit traject heeft Perspekt de conclusie getrokken dat we het keurmerk “PREZO Care’ hebben behaald! Een mooi resultaat waar we heel trots op zijn.  Het keurmerk is geldig tot eind 2021.

Back To Top