Skip to content

Keurmerk Prezo Care behaald

Prezo Care

In 2018 zijn we als pilot gestart met het kwaliteitskeurmerk Prezo Care en dit keurmerk hebben we toen ook behaald. Jaarlijks vindt hiervoor een tussentijdse audit plaats om te bekijken of we ons certificaat mogen behouden. Na drie jaar was het weer tijd voor een nieuwe auditcyclus en zijn wij weer uitvoerig getoetst om het Prezo Care keurmerk te behalen. De audit heeft plaatsgevonden van mei tot en met juli. Inmiddels hebben wij te horen gekregen dat wij het Prezo Care keurmerk hebben behaald! Volgend jaar mei zal er weer een tussentijdse audit worden uitgevoerd om te bekijken of we het certificaat mogen behouden en welke stappen wij hebben gezet.

Perspekt, het bedrijf dat de audit heeft uitgevoerd, geeft aan dat zij zien dat medewerkers van St. Franciscus hun best doen om persoonsgerichte zorg te verlenen. Dit gebeurt met aandacht voor individuele omstandigheden. Natuurlijk zijn er in het rapport ook een aantal ontwikkelpunten genoemd waar wij als organisatie graag mee aan de slag gaan.

Het behalen van het keurmerk hebben wij natuurlijk te danken aan onze medewerkers, bewoners, vrijwilligers en alle andere betrokkenen.

Keurmerk Prezo Care

Back To Top