Skip to content

Kijken in eigen keuken

Directeur St. Franciscus heeft een keer in de eigen keuken gekeken

Pas geleden heb ik in de keuken een dagje meegewerkt. Bij mijn aanstelling heb ik besloten dat ik makkelijk benaderbaar wilde blijven voor medewerkers. ‘Directeuren zeggen vaak wel: “Je kunt altijd bij me binnenlopen” en ik zeg dat ook altijd. Er is ook best een aantal medewerkers die dat doet, maar in de praktijk zijn er ook genoeg mensen die dat dus niet doen. En zonder dat het de bedoeling is, voelen medewerkers misschien vaak toch afstand: “Zij daarboven beslissen over ons, maar snappen niets van wat er hier gebeurt.”

Dit is de reden dat ik me een beeld wil kunnen vormen van de werkzaamheden en ik wil dat mensen me kennen en weten dat ik geïnteresseerd ben in wat ze doen en ervaren. De afstand wil ik zo klein mogelijk houden. Meewerkdagen zijn daarom een uitstekend middel om in contact te komen met medewerkers. Juist door regelmatig mee te doen en interesse te tonen, hoor ik misschien wat er echt speelt. Daarnaast levert het inspiratie op. Ik hoop ook dat deze betrokkenheid vertrouwen mee zich meebrengt.

Het plan is daarom ook om eens in de 6 weken mee te draaien op een van de werkplekken die we hebben binnen St. Franciscus; in de verpleging, de huishouding of de receptie, etc. Afhankelijk van de werkzaamheden is dat soms een hele dag, maar wellicht soms ook een halve dag, dat is maar net wat het meest voor de hand ligt.

Het doel is in elk geval dat ik zichtbaar wil blijven voor alle medewerkers en tevens wil ik de dialoog op gang houden en bereikbaar blijven; dát is de basis voor vertrouwen. Tot slot zie ik de dagen als een inspiratiebron voor innovatie.

Mijn eerste stagedag heb ik in elk geval als zeer leerzaam en erg leuk ervaren. Door dingen ook zelf te proberen ervaar je pas echt wat de problemen zijn. Hoe hoog de werkdruk voor een medewerker nu precies is bijvoorbeeld en hoe vervelend het is als iets niet lekker loopt. Na deze dag denk ik weer even uit een ander perspectief. Op naar de volgende stagedag!

Back To Top