Skip to content

Coronavirus

Zoals iedereen nu merkt, zijn de maatregelen rondom het coronavirus weer aangescherpt. Ook wij moeten hiervoor een aantal extra maatregelen treffen. Middels deze brief willen wij u hierover informeren, zodat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken.

De Vertoeverij

De Vertoeverij is enkel nog geopend voor onze eigen bewoners. Bewoners van de aanleunwoningen, familieleden en andere bezoekers kunnen geen gebruik meer maken van de Vertoeverij. Bewoners van de aanleunwoningen die gebruik maken van de maaltijdvoorziening in de Vertoeverij zullen vanaf donderdag hun maaltijd in het eigen appartement ontvangen.

Bezoekregeling

Bezoek blijft welkom binnen St. Franciscus. Er geldt sinds 13 oktober een dringend advies voor het dragen van mondkapjes voor alle bezoekers. Wij vragen u nogmaals om u hieraan te houden. Daarnaast zijn er voor bezoek op Kleinschalig wonen en Individueel wonen nog een aantal aparte maatregelen die wij extra willen benadrukken:

Kleinschalig wonen

  • Er mogen maximaal twee personen per bewoner per dag op bezoek komen.
  • Bezoek dient plaats te vinden op de kamer van de bewoner.
  • Het is dus niet mogelijk om koffie te halen in de woonkamer of in de Vertoeverij. Wij raden u aan om, bijvoorbeeld, een Senseo apparaat op de kamer van de bewoner te plaatsen, zodat jullie samen toch kunnen genieten van een kopje koffie.

Individueel wonen

  • Er mogen maximaal drie personen per bewoner per dag op bezoek komen.
  • Bezoek dient plaats te vinden op de kamer van de bewoner. Bezoekers mogen niet meer met de bewoner naar de Vertoeverij.

Externe medewerkers

Externe medewerkers kunnen geen gebruik meer maken van de Vertoeverij. Zij kunnen in kamer 1 op Individueel wonen hun lunch nuttigen.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en danken u alvast hartelijk voor de medewerking.

Back To Top