Skip to content

Bezoek weer mogelijk

Minister De Jonge maakte op 24 juni jl. bekend dat vanwege het lage aantal Covid-19 besmettingen op elke verpleeghuislocatie zonder besmettingen, weer bezoek zonder verdere beperkingen mogelijk moet zijn en mensen weer naar buiten moeten kunnen. Naar buiten was bij ons natuurlijk al langer een optie. Na overleg met de cliëntenraad hebben we gemeend ook mee te kunnen gaan in de deze verruiming van de bezoekersregeling.

Naast de voorwaarde dat er géén besmettingen mogen zijn, blijven de algemene richtlijnen (met name 1,5 meter en handhygiëne) en goed overleg met cliënten en medewerkers over uitvoerbaarheid gelden als belangrijke randvoorwaarde. Dit is echt noodzakelijk om veilig en verantwoord weer onbeperkt bezoek toe te laten. In het kort is eigenlijk alleen de vraag: ‘houd 1,5 meter afstand’. Dit moet ervoor zorgen dat de verruiming, die nu toch echt sneller gaat dan vooraf gedacht, niet gepaard gaat met extra risico’s voor cliënten, naasten en medewerkers. We gaan dus feitelijk volledig open en heffen in principe alle beperkingen op, behalve de 1,5 meter. Dat is simpelweg een landelijke norm ongeacht waar u zich bevindt. We vragen u met klem deze afspraak maximaal na te leven. We zullen op de nodige plaatsen markeringen aanbrengen en ook wordt aan onze medewerkers gevraagd mee op te letten of de 1,5 meter goede in acht wordt genomen. Help hen hier a.u.b. mee en volg hun aanwijzingen zo goed mogelijk op. Daar zou u ons een grote dienst mee bewijzen. Bij voorbaat dank hiervoor.

Meer informatie over de bezoektijden is reeds gecommuniceerd met de contactpersonen van onze bewoners.

Back To Top