Skip to content

Bezoek bewoners

Onderstaande is begin mei 2020 in gang gezet maar inmiddels is geregeld dat sinds 26 mei 2020 een verruimde bezoekersregeling gehanteerd wordt. 2-wekelijks wordt bekeken of verdere verruiming mogelijk is. Bewoners en contactpersonen worden over de wijzigingen geïnformeerd. Onderstaande bezoekregeling blijft overigens ook van kracht.

 

Iedereen is nog in de ban van het coronavirus, zo ook bij Zorgcentrum St. Franciscus. Gelukkig lijken we de piek achter de rug te hebben en hebben we momenteel geen besmettingen meer in huis. Het is ook al een behoorlijke tijd geleden dat onze bewoners bezoek mochten ontvangen en dat is uiteraard voor iedereen een groot gemis.  Omdat bezoek binnen Franciscus nog steeds niet mogelijk is, hebben we een alternatief geregeld waardoor familieleden toch een kort bezoekje kunnen brengen.

In de ruimte van onze dagverzorging hebben we een plastic scheidingswand aangebracht. Bewoners kunnen binnendoor naar deze ruimte worden gebracht. Bezoekers kunnen via de buiteningang (ter hoogte van de hoofdingang aan de rechter zijvleugel) naar binnen. Zo blijven bewoners en familie gescheiden door de plastic wand maar kunnen ze wel elkaar zien en spreken. Omdat we zoveel mogelijk familieleden de kans willen geven op bezoek te komen, houden we een bezoektijd van maximaal 15 minuten aan. Daarna worden 5 minuten gereserveerd voor het schoonmaken van de scheidingswand etc. Het is dus een strak schema.

Famieleden hebben inmiddels via CarenZorgt uitleg gekregen over het maken van een afspraak voor het bezoek.

Bovenstaande geldt overigens alleen voor de bewoners van IDW (verzorgingshuis). Voor de bewoners van KSW (groepswoningen) geldt nog steeds dat zij contact kunnen hebben met hun familieleden via de tuin van de betreffende groepswoningen (wel graag achter de heg blijven).

We hopen voor iedereen hiermee een mooie oplossing te hebben bedacht. We wensen iedereen fijne momenten toe met elkaar!

 

Back To Top