Skip to content

Directeur Stijn Kanters aan het woord (Weekblad Gilze en Rijen november 2017)

 

Zorgcentrum St. Franciscus is volop in beweging.

Wonen zoals thuis. Directeur Stijn Kanters streeft er naar dit gevoel te bieden aan de bewoners van zorgcentrum St. Franciscus in Gilze. Hij vertelt dat in St. Franciscus drie thema’s centraal staan. Die thema’s zijn eigen regie, het tegengaan van eenzaamheid en bewegen. In dit artikel geeft hij een toelichting. Ook vertelt hij wat er in het zorgcentrum is veranderd en welke veranderingen er nog te verwachten zijn. Wat blijkt: St. Franciscus is volop in beweging!

 Door Brigitte Laurijsen

De heer Stijn Kanters is sinds 1 maart directeur van zorgcentrum St. Franciscus. Sinds zijn aantreden is er veel veranderd. Sommige veranderingen zijn kleinschalig, andere veranderingen zijn wat groter. Weer andere zijn ideeën die nog verder worden uitgewerkt.

Centrale thema’s

Kanters vertelt dat binnen St. Franciscus drie thema’s centraal staan: ,,Mensen moeten de regie in eigen handen hebben. Ook willen we eenzaamheid tegen gaan. En we streven er naar dat mensen meer bewegen’’. Met ‘regie in eigen handen’ wordt bedoeld dat mensen zoveel mogelijk zelf beslissingen kunnen nemen. Eenzaamheid tegen gaan kan door ervoor te zorgen dat mensen vaker visite krijgen en vaker andere bewoners ontmoeten, bij voorbeeld in de Vertoeverij.

De borrelbus

In het kader van het tegen gaan van eenzaamheid heeft Kanters ook het idee geopperd om een borrelbus in te gaan zetten. Dit busje haalt mensen thuis op om gezellig bij St. Franciscus iets te komen eten of drinken. Of aan een activiteit mee te doen. Op die manier vervult het zorgcentrum ook zijn rol als de partij in Gilze die ouderenzorg, comfort en gezelligheid biedt. In dit geval onder het mom van: ‘’Franciscus haalt u op!’’

Meer bewegen

Het derde thema, meer bewegen, verklaart Kanters als volgt: ,,Inactief is ongezond!’’ Of anders gezegd: ,,Rust roest.’’

Een bijzondere verandering op het gebied van bewegen is de hometrainer. Dit ‘vervoermiddel’ verschijnt binnenkort in het Atrium. Voor de bewoners die er op plaats nemen en in beweging komen, gaat een wereld open. Al fietsend wanen ze zich namelijk op virtuele wijze in de straten van Gilze. Bij de bewoners komen ongetwijfeld herinneringen boven.

Volop in beweging

Volop in beweging. Dat is zorgcentrum St. Franciscus zelf ook. Het winkeltje, dat binnenkort op alle dagen open is, is verhuisd naar de Vertoeverij. Op maandagavond wordt in de Vertoeverij voortaan frites geserveerd. Niet alleen aan bewoners, maar aan iedereen uit Gilze. Wie ook volop in beweging is, is directeur Kanters zelf. Hij nam onlangs een kijkje in de keuken.

Kijkje in de keuken

Kanters wil graag weten hoe het er aan toe gaat op de ‘werkvloer’. Als eerste heeft hij de middagmaaltijd mee verzorgd in de keuken. Op een foto op de website roert hij enthousiast in de soep. De volgende afdeling waar hij mee draaide, was de ‘PG’. Binnenkort neemt hij een kijkje bij de huishoudelijke dienst. Dan kan hij meteen zien dat de medewerkers van de ‘HHD’ in een nieuw ‘jasje’ steken, om precies te zijn in een nieuwe polo.

Nieuw logo

Ook de mensen van’Franciscus Thuis’, de thuiszorg dus, hebben sinds kort nieuwe kleding. Om precies te zijn witte jassen met daarop het nieuwe logo van St. Franciscus. Dat logo bevat sinds kort een oranje krul. Een kleine aanpassing, maar toch. De mensen van de thuiszorg zijn nu dus duidelijk herkenbaar als Franciscusmedewerkers.

Van Franske naar glossy

Een ander jasje. Dat krijgt ook ‘Ons Franske’. Dit ‘informatieblad’ krijgt een glanzend uiterlijk. Het blijft natuurlijk een blad vol nieuwtjes en interessante weetjes.

Behalve in ‘Ons Franske’ is heel veel informatie te vinden op de vernieuwde website met bewegende beelden. Een ander informatiekanaal is sinds kort te vinden in de Vertoeverij, in de vorm van een scherm.

 Eeuwfeest

In 2018 bestaat zorgcentrum St. Franciscus honderd jaar. Dit eeuwfeest wordt vanzelfsprekend gevierd. Wanneer en op welke manier precies is op dit moment nog niet bekend. Dat zal ongetwijfeld uitgebreid worden aangekondigd op en in de diverse interne en externe media.

St. Franciscus is volop in beweging, maar dit is toch een mijlpaal om bij stil te staan!

Back To Top