skip to Main Content

Personeelsvereniging het ‘Aktieteam’.
Als medewerker van St. Franciscus kun je, tegen een kleine maandelijkse vergoeding lid worden van de personeelsvereniging. Het ‘Aktieteam’ organiseert regelmatig activiteiten binnens- en buitenshuis. In het voorjaar wordt altijd de jaarvergadering gehouden. Tevens verzorgt de personeelsvereniging diverse attenties bij bijvoorbeeld jubileum, geboorte, huwelijksfeest, afscheid en ziekte van de werknemer.
Het doel van de personeelsvereniging is om op een ontspannen manier elkaar op andere momenten dan tijdens het werk te ontmoeten, waardoor de saamhorigheid behouden dan wel verstevigd wordt.

PV september 2012

De Ondernemingsraad bestaat uit 5 leden, die gekozen zijn door de medewerkers van de organisatie. Getracht is om uit iedere discipline een afgevaardigde in de OR te hebben, zodat we op een goede manier de belangen van onze achterban kunnen behartigen.
Momenteel verkeert de Ondernemingsraad in de gelukkige omstandigheid dat dit nagenoeg gelukt is. De voorzitter is Monique Huibers, werkzaam binnen het kleinschalig wonen als verzorgende IG. Overige leden van de OR zijn Patrick van Kerkoerle (technische medewerker), Ilse Oprins (keukenassistente), Lia Broeders (medewerker HHD en wasserij) en Cecile Hofsteenge (planner).

Om aan voldoende kennis te komen gaat de Ondernemingsraad 2 keer per jaar op cursus, waarbij gekozen wordt voor een cursus op maat. Dit houdt in dat we specifieke onderwerpen behandelen die opgaan voor onze eigen organisatie. Er zijn dan ook geen andere deelnemers dan onze eigen Ondernemingsraad. Door voldoende kennis zijn wij een goede gesprekspartner voor de bestuurder. Samen staan wij borg voor een organisatie waarin het goed wonen en werken is.

De Ondernemingsraad vergadert iedere maandag in de even weken. 6 keer per jaar heeft de OR een overlegvergadering met de bestuurder, waarin alle advies- en instemmingsaanvragen besproken worden. Daarnaast komen er nog tal van andere onderwerpen aan bod. 1 keer per jaar heeft de OR een vergadering met de Raad van Toezicht en daarnaast ook nog een jaarlijks overleg met de Cliëntenraad.
Om de achterban te informeren, brengt de OR na iedere overlegvergadering een nieuwsbrief uit, die over alle werkplekken wordt verspreid. Tevens wordt de nieuwsbrief ook nog per interne mail verstuurd.
Onderwerpen waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest zijn: meerjarenbeleidsplan, RI&E, verandering van ARBO dienst, kachtencommissie, vertrouwenspersoon, internet- en e-mailprotocol, jaarlijkse begroting en jaarplan, jaarrekening, scholingsplan, verzuimprotocol, levensfasebeleid etc.
Alle medewerkers zijn vrij om binnen te lopen tijdens onze vergaderingen op de even maandagen van 11 tot 15.30 uur. Of men kan gebruik maken van het postvak van de OR.

foto OR
Back To Top
X